Skip to content
TenneT project Bay Replacement Nederweert 2022

Over TenneT

Wij transporteren elke dag elektriciteit naar 43 miljoen mensen in Nederland en een groot deel van Duitsland. Veilig en betrouwbaar, 24 uur per dag en 365 dagen per jaar.

Wie wij zijn

Onze belangrijkste taak: zorgen dat er doorlopend elektriciteit beschikbaar is voor bijna 43 miljoen eindgebruikers in Nederland en Duitsland.

Wij zorgen dat het licht blijft branden

Als netbeheerder van Nederland en een groot deel van Duitsland bezitten en beheren wij 24.000 kilometer aan hoogspanningskabels.

TenneT levert elektriciteit aan 42 miljoen huishoudens en zakelijke afnemers - veilig en betrouwbaar, 24 uur per dag en 365 dagen per jaar.

Onze belangrijkste taak: zorgen dat het licht blijft branden en dat elektriciteit altijd en overal met een druk op de knop beschikbaar is.

Dat doen we met een netwerk van hoogspanningskabels dat zich over een groot gebied op zee en over land uitstrekt. Wij ontwerpen dit netwerk, leggen het aan en beheren en onderhouden het. Onze hoogspanningskabels brengen de stroom van de plaats waar producenten die opwekken, bijvoorbeeld een windpark op zee of een zonnecentrale, naar de plaats waar huishoudens of bedrijven stroom verbruiken.  

Ons leveringsniveau van 99,99% maakt ons een van de beste netbeheerders ter wereld.

Wat wij doen

De sleutel tot de energietransitie

Als netbeheerder is TenneT verantwoordelijk voor de continuïteit van de elektriciteitsvoorziening en voor de handhaving van het evenwicht tussen vraag en aanbod op het net. Dit betekent meer dan ervoor zorgen dat het licht blijft branden - het is onze taak om het net te onderhouden, om te investeren in nieuwe infrastructuur en ervoor te zorgen dat alle marktpartijen toegang hebben tot het net.

Met behulp van geavanceerde controlesystemen houden we het net in balans. Dat is cruciaal, want als de vraag naar elektriciteit groter is dan het aanbod, kan er een stroomstoring ontstaan.

Zorgen voor balans

Voor het handhaven van die balans, en het tegengaan van storingen, is het van belang om goede verbindingen tussen elektriciteitsnetwerken over landsgrenzen heen te ontwikkelen. Hierin spelen wij een prominente rol. Als eerste echte grensoverschrijdende netbeheerder is TenneT een van Europa's grootste investeerders in nationale en grensoverschrijdende transportcapaciteit, op land en op zee. Ook helpen we mee aan het ontwikkelen van nieuwe marktoplossingen om de levering van elektriciteit over landsgrenzen heen ook zakelijk gezien efficiënt te laten verlopen. Zo brengt TenneT de Noordwest-Europese energiemarkten samen en stimuleren wij de energietransitie in Europa.

Een nieuwe toekomst met schone energie

Wij zijn ervan overtuigd dat een geïntegreerd Europees systeem voor het transport van elektriciteit cruciaal is voor een stabiele en betrouwbare energiemarkt. Dat is des te belangrijker nu het aandeel van hernieuwbare energie in de energiemix snel groeit en we op weg zijn naar een nieuwe toekomst met schone energie.

Hernieuwbare energiebronnen zijn de sleutel tot de energietransitie. Maar zij plaatsen TenneT en andere netbeheerders wel voor grote uitdagingen. Stroom uit wind of de zon kun men niet zomaar aan- of uitzetten. En de opslag van elektriciteit is niet eenvoudig. De onvoorspelbaarheid van duurzame energiebronnen vraagt dan ook om innovatieve oplossingen. Er is behoefte aan grensoverschrijdende verbindingen om het net in balans te houden en om de elektriciteit op de markt te kunnen kopen en verkopen.  

 

Meer over ons werk en onze missie