Skip to content
Over TenneT

Over TenneT

Elke dag transporteren wij elektriciteit naar 43 miljoen mensen in Nederland en een groot deel van Duitsland. Veilig en betrouwbaar. 24 uur per dag en 365 dagen per jaar.

Wie zijn wij

https://tennet-drupal.s3.eu-central-1.amazonaws.com/default/2023-01/Wie%20is%20TenneT.PNG

Wat wij doen

De sleutel tot de energietransitie

Als netbeheerder van Nederland en een groot deel van Duitsland bezitten en beheren wij 25.000 kilometer aan hoogspanningskabels. Onze belangrijkste taak: zorgen dat het licht blijft branden en dat elektriciteit altijd en overal met een druk op de knop beschikbaar is. Met onze leveringszekerheid van 99,99963% zijn wij een van de beste netbeheerders ter wereld. 

Zorgen voor balans

Met behulp van innovatieve controlesystemen houden we het net in balans. Dat is belangrijk, want als de vraag naar elektriciteit groter is dan het aanbod, kan een stroomstoring ontstaan. Voor het handhaven van die balans, en het tegengaan van storingen, zijn goede verbindingen nodig tussen elektriciteitsnetwerken in binnen- en buitenland. Hierin spelen wij een prominente rol. Als eerste echte grensoverschrijdende netbeheerder is TenneT een van Europa's grootste investeerders in nationale en grensoverschrijdende transportcapaciteit. Op land en op zee. Bovendien helpen we mee bij de ontwikkeling van nieuwe marktoplossingen om de levering van elektriciteit over landsgrenzen heen ook zakelijk gezien efficiënt te laten verlopen. Zo brengt TenneT de Noordwest-Europese energiemarkten samen en stimuleren wij de energietransitie in Europa.

Over Tennet - wat wij doen
Een nieuwe toekomst met schone energie

Wij zijn ervan overtuigd dat een geïntegreerd Europees systeem voor het transport van elektriciteit noodzakelijk is voor een stabiele en betrouwbare energiemarkt. Zeker nu het aandeel van hernieuwbare energie in de energiemix snel groeit en we op weg zijn naar een nieuwe toekomst met schone energie.

Hernieuwbare energiebronnen zijn de sleutel tot de energietransitie. Maar deze plaatsen TenneT en andere netbeheerders wel voor grote uitdagingen. Stroom uit wind of zon kun je niet zomaar aan- of uitzetten. En de opslag van elektriciteit is niet eenvoudig. De onvoorspelbaarheid van duurzame energiebronnen vraagt daarom om innovatieve oplossingen. Er is behoefte aan grensoverschrijdende verbindingen om het net in balans te houden en om de elektriciteit op de markt te kunnen kopen en verkopen.  

Meer over ons werk en onze missie