Skip to content
The Berlin showroom showing TenneT's innovations for the future (2017)

Innovatie bij TenneT

Innovatie betekent dat we nieuwe ideeën op het gebied van systemen, diensten en technologie inzetten om de ongekende uitdagingen in de energiemarkt aan te gaan.

Midden in de energietransitie

Een van de grootste uitdagingen van deze tijd

TenneT staat midden in deze energietransitie in Europa. Het is onze verantwoordelijkheid om de grote hoeveelheid vaste en variabele bronnen van duurzame energie in het net op te nemen en te transporteren naar de eindgebruikers. En ons net tegelijkertijd stabiel en betrouwbaar te houden. 

 

Schaltleitung Lehrte

Control room of the future

In de toekomst combineert het bedrijfsvoeringscentrum het beste van menselijke en computerintelligentie

Neem een kijkje in de toekomst

Innovatie in de praktijk

Innovatie is onontbeerlijk voor de verdere ontwikkeling van een robuust elektriciteitssysteem. Bekijk hier enkele voorbeelden

Horizontale boringen

In samenwerking met onze aannemers verder ontwikkelen

Horizontale boringen zijn, naast de open sleufbouwmethode, ook geschikt voor het leggen van kabels maar is meestal beperkt tot een lengte van zo'n 800 meter. Voor iets langere afstanden kan deze techniek alleen in uitzonderlijke gevallen worden gebruikt. Samen met onze aannemers onderzoeken we hoe we horizontale boorlengtes kunnen maximaliseren en deze techniek verker ontwikkelen. 

Daarmee beperken we de impact op mens en milieu.

Meer informatie te vinden op de pagina Horizontaal boren.

 

Onshore project NL Tilburg horizontaal boren

Energised working

Werken met live installaties

Om de leveringszekerheid veilig te stellen en onze infrastructuur toekomstbestendig te maken is het essentieel dat we werken aan onze activa. 
We staan voor de uitdaging te werken met live installaties, ook wel 'Energised Working' genoemd. In Nederland is dit wettelijk verboden. In andere Europse landen is dat wel toegestaan. 

Door de complexiteit van de de elektriciteitsvoorziening en het belang van de beschikbaarheid van het hoogspanningsnet is het steeds moeilijker om de spanning uit te schakelen als we werkzaamheden uitvoeren. 
Het is daardoor moeilijk geworden om sommige delen van het net te onderhouden of om dit op tijd te doen. 'Energised Working' biedt een veilig alternatief en vormt geen grotere risico's dan werken aan losgekoppelde installaties. TenneT werkt samen met haar partners om dit verder te blijven onderzoeken. Wij blijven dit samen met onze partners onderzoeken. 

Innovationen

Element Eins

Gasunie Deutschland, TenneT en Thyssengas zijn van plan om in Nedersaksen een 100 megawatt power-to-gas installatie te bouwen. Op een locatie waar voornamelijk windenergie uit de Noordzee wordt opgevangen, wordt de centrale vanaf 2022 geleidelijk in gebruik genomen en wordt groene stroom omgezet in groen gas om nieuwe opslagmogelijkheden voor duurzame elektriciteit aan te boren. 
De partners houden zich bezig met de uitgebreide koppeling van de energie-, transport- en industriesector. Bestaande gasleidingen kunnen de in gas omgezette groene stroom transporteren van de Noordzee naar het Ruhrgebied en kan ook via waterstoftankstations voor mobiliteit en opslag in cavernes ter beschikking van de industrie worden gesteld. Tegelijkertijd moet dit bijdragen aan het ontlasten en stabiliseren van het transportnet. Meer informatie is te vinden op de website van Element Eins.

Element Eins