Skip to content
Colleagues at work at a substation

Compliance en integriteit

Transparantie, eerlijkheid en respect - Integriteit is een belangrijke kernwaarde voor TenneT

Eerlijk, open en respectvol in de omgang met anderen

Principes en waarden waaraan wij ons hebben verbonden en de wet- en regelgeving begeleiden de reis naar dit doel.

Onze Code of Conduct onderstreept deze ambitie met duidelijke richtlijnen die een basis vormen voor integer en verantwoord handelen. Het vormt een kompas voor onze dagelijkse werkzaamheden en bij het nemen van belangrijke beslissingen.

TenneT heeft ook bepaalde verwachtingen ten aanzien van het gedrag en de integriteit van haar dienstverleners en leveranciers. Hiervoor heeft TenneT een Gedragscode Leveranciers opgesteld, die onze verwachtingen formuleert en onderdeel is van onze contracten met leveranciers.

TenneT kan alleen succesvol zijn met een open, transparante en eerlijke bedrijfscultuur. Fouten maken mag, als we er maar van leren. Op die manier kunnen we ons verder ontwikkelen en groeien als organisatie. Maar dat kan alleen als we misstanden in een vroeg stadium signaleren, analyseren en herstellen. Met ons Speak Up-portaal bieden wij een veilig en anoniem instrument voor het melden van mogelijk mistanden en compliance overtredingen.

"TenneT combineert haar eigen succes altijd met verantwoord en ethisch handelen." 

Manon van Beek, CEO TenneT
Manon van Beek, CEO TenneT

Meld (vermoedens van) overtredingen

Wij nemen uw tips serieus

Voor een organisatie als TenneT is het essentieel om te handelen in overeenstemming met de wet, integer en transparant, en in overeenstemming met onze interne regels. Door vertrouwen, integriteit en verantwoordelijk gedrag voorkomen we materiële en reputatieschade voor ons bedrijf, onze medewerkers, zakenpartners en overige belanghebbenden.

Misstanden moeten in een vroeg stadium worden onderkend en zo snel mogelijk worden aangepakt en gestopt. TenneT biedt hiervoor een veilig en - indien gewenst - anoniem systeem voor interne en externe melders van compliance-overtredingen. Hier kan een vermoeden van een misstand worden gemeld zonder angst voor negatieve consequenties.

Het Speak Up-portaal biedt een veilige en beveiligde omgeving waarin alle informatie en persoonsgegevens zijn afgeschermd. De identiteit van de melder wordt gegarandeerd door technische maatregelen. Alle tips en meldingen worden strikt vertrouwelijk behandeld. Een beveiligde online postbus biedt de mogelijkheid om u (ook anoniem) beschikbaar te stellen voor verdere vragen en zo actief deel te nemen aan het onderzoek.

Compliance Speak-Up-Portal

Speak Up-portaal

Het Speak Up-portaal biedt een veilige en beveiligde omgeving waarin alle informatie en persoonsgegevens zijn afgeschermd. De identiteit van de melder wordt gegarandeerd door technische maatregelen. Alle tips en meldingen worden strikt vertrouwelijk behandeld. Een beveiligde online postbus biedt de mogelijkheid om u (ook anoniem) beschikbaar te stellen voor verdere vragen en zo actief deel te nemen aan het onderzoek.

Speak Up-portaal

Contact

TenneT logo

Compliance Officers in Duitsland

TenneT logo

Compliance Officers in Nederland