Skip to content
Anprechpartner

Leveringszekerheid

Wij zetten ons iedere dag in voor een betrouwbare elektriciteitsvoorziening, nu en in de toekomst.

Betrouwbare elektriciteitsvoorziening

Steeds nieuwe uitdagingen

Met de kennis en ervaring die wij in de afgelopen decennia hebben opgedaan, zetten wij ons in voor een betrouwbare elektriciteitsvoorziening, nu en in de toekomst. Iedereen verwacht een continue beschikbaarheid van elektriciteit. Onze leveringszekerheid van 99,99% komt hier dicht bij in de buurt. Het blijft een uitdaging om dit te handhaven en tegelijkertijd de Europese doelstelling om in 2050 klimaatneutraal te zijn, waar te maken.

Person with smartphone and smart light

Groene stroom

Balans tussen vraag en aanbod

Hernieuwbare energiebronnen

Hoewel groene stroom veel voordelen heeft en een sleutelrol zal spelen bij het bereiken van de Europese klimaatdoelstellingen, is groene stroom van nature onvoorspelbaar. We beschikken over genoeg windenergie - vooral uit de Noordzee - en de productie van elektriciteit uit zonne- en waterkracht neemt ook snel toe. We kunnen alleen niet zomaar meer hernieuwbare energiebronnen op het net aansluiten. In vergelijking met conventionele energiebronnen zijn deze namelijk onstabiel en moeilijk voorspelbaar. Als de hernieuwbare energiebronnen plotseling een overschot aan elektriciteit opwekken, of juist te weinig vergeleken met de vraag, dan kan een tekort of een overschot de  balans tussen vraag en aanbod uit het lood slaan en tot storingen leiden. De uitdaging is dus niet alleen om een netwerk op te bouwen dat de elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen kan verwerken, maar ook om het in evenwicht te houden. Alleen zo kunnen we de hoge leveringszekerheid nu en ook in de toekomst garanderen.

Verantwoorde groei

Verantwoorde groei is voor TenneT een belangrijke prioriteit. We moeten ons elektriciteitsnet en onze organisatie op een slimme en verantwoorde manier verder ontwikkelen, een hoge leveringszekerheid blijven leveren en tegelijkertijd een schonere en mooiere energietoekomst voor eindgebruikers.