Skip to content

Toekomstvast elektriciteitsnet

Verzwaren en uitbreiden in Limburg

Samen met regionaal netbeheerder Enexis zetten we vol in op de uitbreiding en het toekomstvast maken van het elektriciteitsnet in Limburg. Dat is hard nodig, want door de verduurzaming van woningen, industrie en auto’s en door nieuwe woningbouw en bedrijventerreinen neemt de vraag naar elektriciteit sterk toe in deze regio. Ook wordt er steeds meer elektriciteit lokaal opgewekt met zonnepanelen en windmolens. Daardoor kan het huidige elektriciteitsnet de grote vraag en het grote aanbod van elektriciteit niet altijd aan.

Van groot regionaal naar kleinere netwerken

In Limburg werken we aan de verzwaring en uitbreiding van het elektriciteitsnet. Om een goede aan- en afvoer van elektriciteit mogelijk te maken, vergroten we op een aantal lijnen de capaciteit of leggen we nieuwe verbindingen aan. Bestaande hoogspanningsstations worden gemoderniseerd en/of worden uitgebreid en we bouwen nieuwe hoogspanningsstations.

Daarnaast is een andere indeling van het hoogspanningsnet in Limburg nodig. Van een groot regionaal netwerk gaan we in Limburg naar een indeling in drie kleinere netwerken, zogenaamde ‘pockets’. De drie gebieden krijgen elk een centraal hoogspanningsstation. Vanuit hier vindt de levering van elektriciteit plaats: deelnet Boxmeer, deelnet Maasbracht en deelnet Graetheide.

Deelnetten

Naar een nieuwe structuur van het hoogspanningsnet in Limburg

https://tennet-drupal.s3.eu-central-1.amazonaws.com/default/2022-06/Congestiemelding%20Brabant%20en%20Limburg%20werkzaamheden%20aan%20stroomnetwerk.jpg

Van groot naar kleiner

Drie kleiner regionale netwerken

Deelnet Boxmeer
We maken op dit moment plannen voor een verbinding tussen de hoogspanningsstations Venray en Energielandgoed Wells Meer in Bergen. Met deze verbinding kan de duurzame energie die straks op het Energielandgoed wordt opgewekt, optimaal worden benut en getransporteerd. In Boxmeer bereiden we de bouw van een 380 kV-hoogspanningsstation voor. Ons doel is om het station naadloos in het landschap te laten passen. Ook versterken wij hier het elektriciteitsnet met een 150 kV-verbinding tussen Boxmeer en Venray.

Deelnet Maasbracht
De grootste klus in Limburg is de totale vervanging van hoogspanningsstation Maasbracht, naast de Clauscentrale. Dit station stamt uit 1967 en moet nodig gemoderniseerd worden. In 2028 moet hier een compleet nieuw station staan waarvan de kabels voor een deel onder de grond komen te liggen.

Deelnet Graetheide
In Graetheide en omgeving werken we aan een verzwaring van het elektriciteitsnet. Hierdoor kan onder andere het chemiepark Chemelot verduurzamen.

Deelnetten Limbur

Contact

Petra Heuvelmans

Petra Heuvelmans

Woordvoerder project
Haps Boxmeer Venray Schapen