Skip to content
Onze taken offshore

Onze taken

Onze belangrijkste taak is om de levering van elektriciteit aan 43 miljoen mensen in ons leveringsgebied in Nederland en Duitsland veilig te stellen.

Betrouwbaar en veilig

De verantwoordelijkheden van TenneT zijn vastgelegd in de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse Energiewirtschaftsgesetz (EnWG). Onze belangrijkste taak is om de levering van elektriciteit aan de bijna 43 miljoen mensen in Nederland en een groot deel van Duitsland veilig te stellen. Dat doen we door het transport van elektriciteit te verzorgen, ‘systeemdiensten’ te leveren en door de energiemarkt te faciliteren. Daarnaast ontwerpen, bouwen, onderhouden en exploiteren wij het elektriciteitsnet.

Onze taken

TenneT in Nederland en Duitsland

TenneT Nederland

Op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet van 1998 is TenneT aangewezen als de enige onafhankelijke beheerder van het landelijk hoogspanningsnet. Als enige netbeheerder (of: Transmission System Operator, TSO) in Nederland zijn wij verantwoordelijk voor het beheer van het transportnet, de aansluiting van elektriciteitsproducenten op het net, het transport van elektriciteit en de afstemming van het elektriciteitsaanbod op de vraag. Dit combineren wij met het bevorderen van de overgang naar een CO2-neutrale economie.

Netkaart Nederland en Duitsland

TenneT Duitsland

TenneT is ook verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van het hoogspanningsnet in een groot deel van Duitsland. Dit net fungeert als de 'snelweg' van het elektriciteitstransport en staat in verbinding met de laagspanningsdistributienetten en met een aantal industriële grootverbruikers. Wij spelen een sleutelrol in de uitvoering van de Duitse energietransitie doordat wij offshore windparken aansluiten op het net. We dragen ook bij aan de bouw van de aansluitcapaciteit op het vasteland.

Netbeheerder van Noordwest-Europa

TenneT streeft ernaar een belangrijke speler te zijn op de Noordwest-Europese energiemarkt. Wij werken hiervoor nauw samen met onze Europese partners om de elektriciteitsmarkt verder te integreren en zo te zorgen dat er een betrouwbare en veilige elektriciteitsvoorziening is tegen concurrerende prijzen. Door landen en regio's met elkaar te verbinden, ontstaat een internationale keten van hoogspanningsnetten. Die maakt het eenvoudiger, goedkoper en efficiënter om elektriciteit over grenzen heen te transporteren en vraag en aanbod internationaal op elkaar af te stemmen.

TenneT werken aan de hoogspanningsmast project Muiden

Leveringszekerheid: onze taak en verantwoordelijkheid

Wij zorgen dat het licht blijft branden en dat er voor iedereen altijd en overal stroom beschikbaar is – dat is onze missie en drijfveer.

Lees er meer over