Skip to content

Balanshandhaving

TenneT monitort en draagt zorg voor het continu in balans houden van het aanbod van en de vraag naar elektriciteit op het Nederlandse netwerk.

Vraag en aanbod

Bereiken, behouden en herstellen van de balans

Vraag en aanbod van stroom moeten 24 uur per dag en 7 dagen per week in evenwicht zijn. 

Met instrumenten als regelvermogen, reservevermogen en noodvermogen vangen we pieken en dalen in vraag en aanbod op. 
Dat doen we om een ononderbroken levering van elektriciteit te garanderen. 

Samen met Europese netbeheerders compenseren we ook internationale stoomoverschotten en -tekorten. 

Bereiken, behouden en herstellen van de balans hangt af van:

  1. Alle partijen zorgen voor de benodigde Balance Responsibility (balansverantwoordelijkheid) door te specificeren hoeveel zij dagelijks aanbieden aan het netwerk en hoeveel zij nodig hebben
  2. TenneT berekent en draagt zorg voor de reserve- en noodstroom die wordt geleverd door de aangesloten partijen
  3. TenneT en alle betrokken partijen (programmaverantwoordelijken) neutraliseren de onbalans volgens het Imbalance Pricing System

Als het nodig is heeft TenneT mandaat om extra maatregelen te treffen die schade aan de elektriciteitstoevoer beperken of voorkomen. 

Onze kerntaken

Betrouwbare en veilige elektriciteitsvoorziening