Skip to content
Volle netten

Volle netten

Wat zijn volle netten?

Drukte op het elektriciteitsnet

De energietransitie en economische groei vragen steeds meer capaciteit van het elektriciteitsnet. In dunbevolkte gebieden worden bijvoorbeeld veel aanvragen voor zonneparken gedaan. Maar ook datacentra en tuinders willen uitbreiden met extra transportcapaciteit. Op veel plekken is de vraag inmiddels groter dan de netten aan kunnen. Daardoor ontstaan volle elektriciteitsnetten. Dit noemen we ook wel congestie.

In onze maandelijkse congestienieuwsbrief geven we inzicht in de laatste ontwikkelingen. Lees over lopende onderzoeken, achtergronden en de oplossingen waaraan wij werken. 

Nieuws en onderzoeken

https://tennet-drupal.s3.eu-central-1.amazonaws.com/default/2023-03/Transportschaarste.PNG

Volle netten: dit merkt u ervan

Groeipijnen en wachtrijen

Bij volle netten of congestie is er beperkt ruimte beschikbaar op het elektriciteitsnet. Hierdoor kan het voorkomen dat startende ondernemers die een aanvraag doen voor een aansluiting op het elektriciteitsnet lang moeten wachten voordat ze aan de beurt zijn. Dit geldt ook voor bedrijven die willen uitbreiden of van het gas af willen en daarvoor een zwaardere elektriciteitsaansluiting nodig hebben. Om volle netten tegen te gaan zijn netverzwaringen nodig en creatieve oplossingen.

 

Oplossingen in beeld

Oplossingen voor volle netten

De energietransitie ontwikkelt zich in steeds hoger tempo, onder meer door geopolitieke ontwikkelingen. Hoewel we al sneller nieuwe infrastructuur aanleggen, kan het netwerk niet in hetzelfde hoge tempo worden aangepast en uitgebreid. Dat heeft te maken met lange procedures en beschikbare materialen en mensen. Daarom zijn slimme en creatieve oplossingen nodig om toch versneld extra ruimte te creëren.

  1. Heel veel bouwen. In de komende tien jaar investeren wij 65 miljard euro in het landelijke hoogspanningsnet. Bekijk het investeringsplan.
  2. Met het Landelijk Actieprogramma Netcongestie (LAN) zetten we samen met overheden en het bedrijfsleven in op slimme oplossingen en snellere procedures voor netuitbreidingen. Lees meer in het LAN.
  3. We blijven innoveren. Bijvoorbeeld met het gebruik van de vluchtstrook (video hieronder) van het net en met dynamic line rating
  4. GOPACS is een platform om capaciteitstekorten in het elektriciteitsnet (congestie) te verminderen en helpt om het net betrouwbaar en betaalbaar te houden. GOPACS is een samenwerking van de Nederlandse netbeheerders en uniek binnen Europa. 
  • https://tennet-drupal.s3.eu-central-1.amazonaws.com/default/2023-03/thumbnail%20hoe%20dan%2011.JPG

    De vluchtstrook van het elektriciteitsnet. Hoe dan?! #11

  • https://tennet-drupal.s3.eu-central-1.amazonaws.com/default/2022-07/Thumbnail%20Hoe%20Dan%20aflevering%207%20transportcapaciteit.PNG

    We transporteren stroom van A naar B. Hoe dan?! #7

Veelgestelde vragen

Er is grote belangstelling voor nieuwe aansluitingen op het net. Hierdoor kan het langer duren voordat uw bedrijf aan de beurt is. Om volle netten tegen te gaan, breiden we de netten uit. Helaas kunnen we het net niet overal op tijd versterken of aanpassen, omdat het uitbreiden veel tijd kost. Denk aan lange procedures en tekorten aan materialen en mensen. 

Ja, dat kan. U kunt een nieuwe aansluiting helemaal of deels laten bouwen. Neem hiervoor contact met ons op.

Er vinden volop investeringen plaats in de netten. Zo investeren we ongeveer 1 miljard euro per jaar in onderhoud, versterking en uitbreiding van het hoogspanningsnet, met een totaal van 7,8 tot 8,7 miljard euro de komende tien jaar.

We wegen continu af welke projecten we wanneer oppakken. Projecten die veel impact hebben op leveringszekerheid krijgen vaak voorrang. Lees hierover meer in onze investeringsplannen.

Wij vinden het vervelend dat u langer dan gebruikelijk moet wachten op een nieuwe aansluiting. Heeft u hierover vragen? Bel of mail ons. Voor bezwaar kunt u contact opnemen met de Autoriteit Consument en Markt (ACM)

De doelen uit het Klimaatakkoord zijn gesteld voor 2030. In de komende jaren realiseren we meerdere grootschalige netuitbreidingen. Het is belangrijk dat de langetermijnvisies van de (regionale) overheden zo concreet mogelijk worden. Die hebben namelijk grote invloed op de besluitvorming en realisatie van de infrastructuur die nodig is om de klimaatdoelstellingen te behalen.  

TenneT’s netcapaciteitskaart en wachtrij-informatie

Gevraagde capaciteit

Contact

Eefje van Gorp

Eefje van Gorp

Woordvoerder

Mediarelaties