Skip to content
Person at substation in sunset

Ons verhaal

Elektriciteit is er altijd, vanzelfsprekend. Voor iedereen, waar en wanneer dat nodig is. In Nederland en een groot deel van Duitsland wordt deze stroom hoogstwaarschijnlijk geleverd door ons.

Wij zorgen dat het licht blijft branden

99.99999% beschikbaarheid

Nederland en een groot deel van Duitsland vertrouwen 24 uur per dag, 7 dagen per week en 365 dagen per jaar op onze diensten. 

Zonder elektriciteit zouden we maar met moeite overleven in onze 24-uursmaatschappij

Zonder elektriciteit kunnen geen auto’s, kleding en apparatuur geproduceerd worden, omdat fabrieken elektriciteit nodig hebben. TenneT levert de elektriciteit waar alle apparaten en systemen die stroom verbruiken op draaien. Wij doen er alles aan om te zorgen dat het licht blijft branden. De beschikbaarheid van ons net bedraagt maar liefst 99,99%. TenneT behoort daarmee tot de beste netbeheerders ter wereld.

De uitdaging: de energietransitie

Onze taak wordt bemoeilijkt door de opkomst van hernieuwbare energiebronnen. Zorgen over de veiligheid van kerncentrales, toekomstige tekorten aan fossiele brandstoffen en de opwarming van de aarde zorgen ervoor dat marktpartijen afstappen van traditionele elektriciteitsproductie. Bovendien willen Europese overheden dat we meer energie uit hernieuwbare bronnen inpassen in ons net.

https://tennet-drupal.s3.eu-central-1.amazonaws.com/default/2022-07/solar-und-wind.jpg

De tijd van kaarsen

Ons verhaal gaat terug tot de begindagen van elektriciteit, toen kaarsen voor het eerst werden vervangen door gloeilampen. De elektriciteitspionier Willem Benjamin Smit bouwde in 1886 de eerste elektriciteitscentrale van Nederland, voornamelijk om elektriciteit te leveren aan diverse woningen en ondernemingen van zijn eigen familie.

In 1920 waren er al 550 Nederlandse gemeenten die elektriciteit leverden aan hun inwoners. Amsterdam behoorde in die tijd tot de meest geëlektrificeerde steden ter wereld. De lokale elektriciteitsbedrijven bundelden al snel hun krachten en in 1949 werd de eerste landelijke netbeheerder opgericht. Deze voorloper van TenneT heette de Samenwerkende ElektriciteitsProductiebedrijven (SEP).

In 1998 groeide deze organisatie uit tot TenneT, toen de Nederlandse overheid ons officieel aanwees als beheerder van het Nederlandse hoogspanningstransportnet. In 2010 namen we het Duitse hoogspanningsnet van E.ON over, waardoor we de eerste grensoverschrijdende netbeheerder van Europa werden.

Ook in Duitsland gaan onze wortels ver terug. In de jaren twintig van de twintigste eeuw werd Noordwest-Duitsland geëlektrificeerd door de Pruisische overheid, die de diverse elektriciteitsproducenten samenvoegde in het bedrijf PreussenElektra. Rond diezelfde tijd legde Bayernwerk AG een 110 kV-net aan in Zuid-Duitsland om elektriciteit te leveren aan het hele land. Vele jaren later werden de opvolgers van deze bedrijven samengevoegd in E.ON, toen de Duitse elektriciteitsmarkt werd geprivatiseerd in 2000.

Verbindingen voor Europa

Als netbeheerder zijn we verantwoordelijk voor de leveringszekerheid van elektriciteit en de handhaving van het evenwicht tussen vraag en aanbod op het net (de zogeheten ‘energiebalans’). Dit gaat om veel meer dan zorgen dat het licht aan blijft. Het omvat ook essentiële taken zoals het onderhouden van het net, investeren in nieuwe infrastructuur, en zorgen dat alle marktpartijen toegang hebben tot het net.

Om het evenwicht tussen vraag en aanbod te handhaven, beschikken we over geavanceerde regelsystemen die ervoor zorgen dat de elektriciteitsproductie zo goed mogelijk aansluit bij de vraag van gebruikers. Dit is van groot belang: als de vraag naar stroom groter is dan het aanbod, kan dit leiden tot een stroomuitval (black-out).

Om dergelijke problemen te voorkomen is ons net op allerlei manieren verbonden met het gehele Noordwest-Europese energienetwerk. TenneT speelt een vooraanstaande rol bij de ontwikkeling van een grensoverschrijdende markt voor de distributie van elektriciteit in de regio. We zijn ervan overtuigd dat grensoverschrijdend elektriciteitstransport essentieel is voor een duurzame, stabiele en betrouwbare energiemarkt. Daarom investeren we in fysieke verbindingen tussen het TenneT-net en netten in andere landen.

Eén uitdaging waarmee we te maken hebben is het feit dat wind- en zonne-energie niet zomaar kunnen worden in- en uitgeschakeld. Bovendien kan elektriciteit niet eenvoudig worden opgeslagen. In het verleden konden we producenten vragen om tijdelijk meer of minder elektriciteit op te wekken om de energiebalans te handhaven. Met hernieuwbare energiebronnen is dit niet mogelijk. De beschikbaarheid van hernieuwbare energie wordt namelijk niet beïnvloed door de vraag of de prijs. Deze veranderlijkheid van het aanbod (‘volatiliteit’) vereist nieuwe mechanismen voor het kopen en verkopen van elektriciteit.

Het transport van duurzame energie naar de eindverbruikers gaat ook gepaard met uitdagingen. De windturbines in het Duitse deel van de Noordzee bevinden zich bijvoorbeeld ca. 80 km uit de kust. Hoe moeten we de daar opgewekte elektriciteit transporteren naar een fabriek die 800 km verder naar het zuiden ligt? Om de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken, zoeken we naar nieuwe manieren om deze essentiële elektriciteit door het hele land te transporteren.

Al deze veranderingen en ontwikkelingen vereisen een robuust net. Overheden beslissen uiteindelijk waar en wanneer elektriciteitsverbindingen en andere netinfrastructuur moeten worden aangelegd. Wij adviseren hen over mogelijke locaties voor nieuwe hoogspanningskabels, waarbij we rekening houden met factoren zoals bebouwing, landschap en financiële aspecten. Als betrokken en verantwoordelijke onderneming zijn we ervan overtuigd dat de dialoog met omwonenden en overige betrokkenen essentieel is bij dit proces.

Thumbnail COBRAcable TenneT connection Europe

De toekomst

In de snel ontwikkelende energiemarkt hebben we te maken met allerlei veranderingen: politiek, technologisch, maatschappelijk, economisch en milieu gerelateerd. Als verbonden en betrokken netbeheerder bevindt TenneT zich in het middelpunt van deze veranderingen. We moeten ons daarom voortdurend aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen en anticiperen op de toekomst.

De meest fundamentele verandering betreft de overgang naar een duurzame energievoorziening. De EU streeft ernaar dat 30% van het Europese elektriciteitsverbruik in 2030 wordt opgewekt uit hernieuwbare bronnen. Om dit mogelijk te maken, moeten we ons net versterken en uitbouwen zodat we deze nieuwe energiebronnen kunnen inpassen en tegemoet kunnen komen aan de groeiende vraag naar elektriciteit.

Daarnaast zien we de opkomst van zogeheten ‘prosumenten’: steeds meer mensen wekken zelf elektriciteit op. Dit zorgt voor veranderingen in het aantal en de omvang van marktpartijen en leidt tot een distributiemodel gebaseerd op ‘tweerichtingsverkeer’, waardoor de dynamiek in het net volledig verandert.

Te midden van al deze ingrijpende ontwikkelingen is het onze missie om zo flexibel mogelijk te opereren en deze belangrijke overgang mogelijk te maken in het maatschappelijk belang. Denk de volgende keer dat je het licht aandoet dus ook eens aan TenneT, wat wij doen, en hoe wij ons voortdurend inzetten zodat jij comfortabel en verbonden met jouw omgeving kunt leven.