Skip to content

Balansverantwoordelijken (BRPs)

Balansverantwoordelijke partijen (Balance responsible parties, kort: BRPs) zijn verantwoordelijk voor het handhaven van vraag (demand) en aanbod (supply) op de energiemarkt van hun eigen portfolio. Een BRP kan een producent, een grootverbruiker, een energieleverancier of -handelaar zijn.

Over de rol van BRPs

Partijen moeten voldoen aan de eisen die staan beschreven in onder andere de Netcode elektriciteit. Deze Netcode wordt vastgesteld door toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM). Als erkennende instantie controleert TenneT of de BRP voldoet aan de eisen van toetreding en uitvoering.

Een BRP is verantwoordelijk voor het in balans houden van zijn eigen portfolio. Dit gebeurt op kwartierbasis. Wanneer iedere BRP voor zichzelf in balans is, zal ook het gebied waar TenneT verantwoordelijk is voor de balanshandhaving, in evenwicht zijn.

Een BRP kan zijn portfolio in balans houden door aan- en verkoop van energie met andere marktpartijen. Deze transacties geeft de BRP door aan zijn regionale netbeheerder die de informatie op zijn beurt doorstuurt naar TenneT. De som van alle transacties van een BRP heet een energieprogramma (E-programma) Dit gebeurd op dagelijkse basis. TenneT controleert vervolgens op onderlinge consistentie. Bij inconsistentie wordt het E-programma afgekeurd door TenneT.

De door TenneT ontvangen gemeten of geschatte waarden van de regionale netbeheerders worden bij elkaar opgeteld. Het verschil tussen gemeten en daadwerkelijk verhandelde volumes bepaalt de onbalans. De onbalans wordt met de betreffende BRP verrekend tegen bijbehorende onbalansprijs

In Nederland kennen we twee typen BRP-erkenningen:

  1. BRP met aansluitingen in het portfolio
  2. BRP zonder aansluitingen in het portfolio

Een BRP met aansluitingen betekent dat er sprake is van fysieke klanten (eindgebruikers of producenten) in het portfolio waaraan diensten geleverd worden. Hieronder vallen o.a. meet- en allocatieprocessen gerelateerd aan de fysieke levering aan de klanten of aan het net. Dit wil niet zeggen dat een BRP-eigenaar moet zijn maar wel contractueel verantwoordelijk is.

Op onze website vind u het complete BRP-register. Hierin staan alle, door TenneT erkende, BRP-partijen vermeld.

BRP worden

Bent u geïnteresseerd om BRP te worden? In de BRP reader leest u meer over het onboarding proces, de IT vereisten en de financiële zaken die geregeld moeten worden.

MyTenneT

Zodra u zich heeft laten registreren als BRP, krijgt u een account waarmee u in MyTenneT kunt inloggen. Deze gratis klantenportal biedt u o.a. inzage in facturatie-, contact- en financiële gegevens van uw organisatie met betrekking tot uw rol als BRP.