Skip to content

Overijssel

Werken aan uitbreiding netcapaciteit

Vraag en aanbod zijn veranderd

Door de energietransitie zijn vraag en aanbod van elektriciteit flink veranderd. Er is op dit moment zelfs zoveel aanbod van duurzame opgewekte elektriciteit dat het net in Overijssel de grote hoeveelheid niet overal aankan. We werken aan de uitbreiding van netcapaciteit zodat de elektriciteit beter verdeeld kan worden.

Zwolle en Oele

Zwolle (Hessenpoort) en Hengelo (Oele) zijn belangrijke knooppunten in het Nederlandse hoogspanningsnet. De stations zijn gekoppeld aan de onderliggende netten en staan met elkaar in verbinding, daarnaast heeft het hoogspanningsstation bij Zwolle verbindingen met Flevoland en Drenthe, het station in Hengelo met Gelderland en Duitsland.

 
Onshore project NL Drents Overijsselse netversterking station Wijster

Klaar voor de toekomst

Vernieuwen en verzwaren

In de regio Zwolle, in de kop van Overijssel en het Vechtdal breiden we de netcapaciteit fors uit. Hier is een nieuwe station gepland in en Zwolle, daarnaast worden bestaande stations bij Zwolle en Steenwijk uitgebreid. Met ondergrondse kabels worden de stations op het net aangesloten en met elkaar (Steenwijk – Meppel – Zwolle). In Twente en Salland verzwaren we bestaande verbindingen, leggen nieuwe kabels aan en breiden hoogspanningsstations uit.

Contact

Foto Matthijs Coops

Matthijs Coops

Woordvoerder project

Regio Noord