Skip to content
Installation of bird flaps in a Wintrack pylon to create more visibility for birds and reduce avian casualities

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Wij nemen onze verantwoordelijkheid serieus en werken dagelijks aan het verbeteren van onze bedrijfsvoering voor mens en milieu

Verantwoord ondernemen

Onze ambities

 

Waarde voor de samenleving
Onze ambitie is toonaangevend te zijn als verantwoord werkende netbeheerder. De urgentie om een emissievrij energiesysteem te ontwikkelen is groter dan ooit. Maar dat ontslaat ons niet van de plicht om ons hoogspanningsnetwerk, onze installaties en gebouwen op een duurzame, verantwoorde manier te bouwen, exploiteren en onderhouden. Dit betekent verantwoord omgaan met materialen en ervoor zorgen dat de infrastructuur die we creëren voor de lange termijn waarde oplevert voor onze samenleving.


Aandacht voor een verantwoorde werkwijze
We hebben hard nieuwe mensen nodig om onze ambitie waar te maken en ook de groei van ons personeelsbestand willen we op een verantwoorde manier realiseren. Daarnaast zijn we ons ervan bewust dat er grenzen zijn aan de ruimte in natuur en landschap waar we onze infrastructuur willen aanleggen. We hebben ambities voor de lange termijn ten aanzien van circulariteit, klimaat en natuur. We hebben ze verbonden aan een aantal specifieke Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Zo zorgen we ervoor dat we bij alles wat we doen aandacht hebben voor een verantwoorde manier van opereren.

 

 

 

Onze doelen en ambities

Bij alles wat we doen

We hebben ambities voor de lange termijn ten aanzien van circulariteit, klimaat en natuur. We hebben ze verbonden aan een aantal specifieke Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Zo zorgen we ervoor dat we bij alles wat we doen aandacht hebben voor een verantwoorde manier van opereren.

Offshore Konverterstation

Jaarverslag 2022

Wij rapporteren jaarlijks over onze sociale en ecologische impact. De meest materiele info staat in onze jaarverslagen. Download hier een toelichting op onze wijze van rapporteren (GRI Tabel, definitietabel), additionele CSR data, Communication on Progress voor UN Global Compact en toelichting op onze true value rapportage.

Integrated Annual Report 2022