Skip to content

Flevoland

Hoogste duurzame energieproductie

De jongste province, de hoogste energieproductie van wind- en zonneparken

Tegelijk met deze hoge productie is de vraag naar elektriciteit groot door de groeiende economie en bevolking zoals in Almere. Het aantal bedrijven dat overstapt op duurzame energie groeit en steeds meer huishoudens schaffen een warmtepomp of elektrische auto aan.

Uitbreiding nodig 

Daardoor kan het huidige elektriciteitsnet de grote vraag en het grote aanbod van elektriciteit niet altijd aan. En is uitbreiding hard nodig. We gaan de aankomende tijd hard aan de slag met uitbreiden, vernieuwen en versterking van het hoogspanningsnet in Flevoland.

Flevopolder

Elektriciteitsnet klaar maken voor de toekomst

Samen met Liander versterken we het elektriciteitsnet in Flevoland. De provincie ontwikkelt zich snel en daarmee ook aanbod en vraag naar elektriciteit. Daarnaast is de provincie een belangrijke schakel in het landelijke 380 kV-net, de hoogspanningssnelwegen. Met het ministerie van Economische Zaken verkennen we de aanleg van nieuwe 380 kV-verbindingen en nieuwe 380 kV-hoogspanningsstations.

Projecten in Flevoland

Meer weten over ons werk in Flevoland? Bekijk hieronder de projecten in Flevoland

Contact

Foto Matthijs Coops

Matthijs Coops

Woordvoerder project

Regio Noord

Flevoland met bloeiend bollenveld