Skip to content

Noord-Brabant

Uitbreiden, vernieuwen en versterken

Het aantal bedrijven dat overstapt op duurzame energie groeit en steeds meer huishoudens schaffen een warmtepomp of elektrische auto aan. Ook wordt er steeds meer elektriciteit opgewekt met zonnepanelen en windmolens. Daardoor kan het huidige elektriciteitsnet de grote vraag en het grote aanbod van elektriciteit niet altijd aan. En is uitbreiding hard nodig. Samen met regionaal netbeheerder Enexis zetten we vol in op uitbreiding, vernieuwing en versterking van het elektriciteitsnet in Noord-Brabant. 

Uitbreiden en versterken

Alle netbeheerders werken hard om het net klaar te maken voor de toekomst. Daarom gaan we de komende jaren het hoogspanningsnet in Noord-Brabant uitbreiden en versterken. Om te zorgen dat er meer elektriciteit kan worden vervoerd/getransporteerd via het hoogspanningsnet is een andere indeling van het net nodig. Van een groot regionaal netwerk gaan we in Noord-Brabant naar een indeling in vijf kleinere netwerken, zogenaamde deelnetten. Vijf gebieden met een centraal hoogspanningsstation van waaruit de distributie van elektriciteit zal plaatsvinden: deelnet Boxmeer, deelnet Eindhoven, deelnet Tilburg, deelnet Geertruidenberg, deelnet Bergen op Zoom. Op veel plekken ontstaat hierdoor een verdrievoudiging van de capaciteit. Hiervoor moeten we nieuwe/extra hoogspanningsstations en -verbindingen bouwen.

Wat doet TenneT in Noord-Brabant?

We hebben verschillende projecten in Noord-Brabant. Sommige in uitvoering, anderen staan nog op de planning. Eén van onze taken is het creëren van nieuwe hoogspanningsverbindingen met een capaciteit van 380 kiloVolt (380 kV of 380.000 Volt). We werken momenteel aan twee trajecten: tussen Rilland en Tilburg, en tussen Geertruidenberg en Krimpen aan den IJssel of Crayestein.

Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheid om groene stroom, opgewekt op zee, via ondergrondse gelijkstroomverbindingen landinwaarts te brengen. Tot in de buurt van de Duitse grens. We zijn ook bezig met andere projecten om het 380 kV- en 150 kV-netwerk uit te breiden en te versterken. Deze projecten zijn van groot belang voor het verduurzamen van de energievoorziening in Noord-Brabant en het ondersteunen van bedrijven en huishoudens bij hun overstap naar duurzame energie.

Wat doet de regionale netbeheerder?

Benieuwd naar de activiteiten van de regionale netbeheerder Enexis in Noord-Brabant? Naast ons als landelijke netbeheerder, is ook Enexis druk bezig met het uitbreiden van het elektriciteitsnetwerk op lagere spanningsniveaus. Bekijk meer informatie op de Enexis-website.

Deelnetten

Drukte op het elektriciteitsnet oplossen

Klaarmaken voor de toekomst

Alle netbeheerders werken hard om het net klaar te maken voor de toekomst. Daarom gaan we de komende jaren het hoogspanningsnet in Noord-Brabant uitbreiden en versterken. Om te zorgen dat er meer elektriciteit kan worden vervoerd/getransporteerd via het hoogspanningsnet is een andere indeling van het net nodig. Van een groot regionaal netwerk gaan we in Noord-Brabant naar een indeling in vijf kleinere netwerken, zogenaamde deelnetten. Vijf gebieden met een centraal hoogspanningsstation van waaruit de distributie van elektriciteit zal plaatsvinden: deelnet Boxmeer, deelnet Eindhoven, deelnet Tilburg, deelnet Geertruidenberg, deelnet Bergen op Zoom. Op veel plekken ontstaat hierdoor een verdrievoudiging van de capaciteit. Hiervoor moeten we nieuwe/extra hoogspanningsstations en -verbindingen bouwen.

Opknippen hoogspanningsnet

Bekijk hier hoe dat werkt

https://tennet-drupal.s3.eu-central-1.amazonaws.com/default/2023-10/Deelnetten%20Limburg.png

Projecten

Onze projecten in Noord-Brabant 

Contact

Harriët van der Weele

Harriët van der Weele

Woordvoerder project