Skip to content
Adequacy Outlook header

Leveringszekerheid

Wat is leveringszekerheid?

Elektriciteit voor iedereen op elk moment van de dag

Er is sprake van leveringszekerheid als consumenten en bedrijven op elk moment van de dag elektriciteit kunnen gebruiken. Om een hoge leveringszekerheid te garanderen, werken we intensief samen met andere partijen. Het is de verantwoordelijkheid van overheden en elektriciteitsproducenten om te zorgen dat er voldoende elektriciteit wordt geproduceerd. Bij TenneT bewaken we de leveringszekerheid. Dat doen we in drie vormen.

Rol van TenneT

Onze drie leveringszekerheden zijn onderling verbonden en beïnvloeden elkaar in grote mate

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat analyseren we jaarlijks de leveringszekerheid van elektriciteit in Nederland. We onderzoeken of er altijd genoeg elektriciteit beschikbaar is om aan de vraag te voldoen. De resultaten publiceren we in het rapport Monitoring Leveringszekerheid.

De Adequacy Outlook kijkt verder vooruit dan de Monitoring Leveringszekerheid, die steeds ‘slechts’ 10 jaar vooruitkijkt naar de leveringszekerheid van elektriciteit. In de Adequacy Outlook onderzoeken we wat er nodig is om de leveringszekerheid van elektriciteit te behouden in een toekomstig (netto) CO2-vrij elektriciteitssysteem dat volledig is gebaseerd op duurzame energiebronnen zoals wind en zon.

Met een netbeschikbaarheid van 99,99% zijn wij een van de betrouwbaarste netbeheerders ter wereld. Dit betekent dat onze elektriciteitsnetten vrijwel altijd beschikbaar zijn voor het transport van elektriciteit. Storingen zijn zeldzaam en als ze al voorkomen, duren ze kort.

Groene elektriciteit

Nederland produceert steeds meer energie uit wind en zon. Deze toename kan invloed hebben op onze hoge leveringszekerheid. Voor de opwek van groene elektriciteit zijn we namelijk afhankelijk van weersomstandigheden. Om een betrouwbaar elektriciteitsnet te kunnen realiseren in een veranderend energielandschap, spelen wij een actieve rol in het politiek en maatschappelijk debat in Nederland, Duitsland en Europa.

Om te zorgen dat elektriciteit altijd beschikbaar is, moet de vraag naar en het aanbod van elektriciteit continu in balans zijn. Het hoogspanningsnet in Europa werkt met een frequentie van 50 Hertz (Hz). TenneT heeft de taak om deze frequentie stabiel te houden door vraag en aanbod in evenwicht te brengen. Wanneer precies evenveel elektriciteit het net binnenkomt en het net verlaat, is de frequentie 50 Hz. Als de frequentie te veel onder of boven de 50 Hz komt, kan dit leiden tot stroomuitval.

Verantwoordelijkheden TenneT in Europa

Elke netbeheerder van een hoogspanningsnet (TSO) in ieder land is verantwoordelijk voor het in balans houden van zijn eigen systeem in zijn eigen verzorgingsgebied. Als dit niet lukt, helpen andere TSO's met systeem- en transportprocessen. TenneT is vertegenwoordigd in ENTSO-E, een samenwerkingsverband van 42 TSO's uit 35 Europese landen die actief zijn in het gesynchroniseerde elektriciteitsnetwerk van Europa. Dankzij het netwerk kunnen 400 miljoen eindgebruikers in 24 landen dag en nacht gebruikmaken van elektriciteit.

https://tennet-drupal.s3.eu-central-1.amazonaws.com/default/2023-05/thumbnail%20hoe%20dan%20leveringszekerheid.PNG

In de toekomst meer elektriciteit importeren

Uit ons rapport Monitoring Leveringszekerheid blijkt dat Nederland in de toekomst steeds afhankelijker wordt van de import van elektriciteit. De leveringszekerheid blijft tot 2025 binnen acceptabele grenzen. Daarna zal de toenemende vraag naar elektriciteit in combinatie met de afname van kolencentrales, gascentrales, biomassa-installaties en kerncentrales resulteren in een grotere behoefte aan import.

Deze ontwikkeling is niet uniek voor Nederland. Ook omringende landen zullen meer elektriciteit gaan importeren. Samen zullen we de beschikbare productiecapaciteit moeten afstemmen om tekorten te voorkomen.

Offshore-windenergie

Een belangrijke bron van duurzame elektriciteit in de toekomst is offshore-windenergie op de Noordzee. We verwachten zelfs dat dit de belangrijkste energiebron wordt voor Noordwest-Europa en mogelijk ook voor groene waterstofproductie. Afhankelijk van de vraag moeten windparken niet alleen elektriciteit leveren aan één land, maar aan meerdere landen tegelijkertijd. Het is dus van groot belang dat de ontwikkeling van offshore-windparken vanuit een internationaal perspectief wordt benaderd.

Onderzeese hoogspanningskabels

Bij het waarborgen van leveringszekerheid spelen hoogspanningskabels die de offshore-energiehubs verbinden met verschillende landen een grote rol. Deze onderzeese kabels transporteren elektriciteit naar een enkel land en functioneren daarnaast als verbindingslijnen tussen meerdere landen. Dankzij deze dubbele functie kunnen investeringen efficiënter worden benut en neemt de leveringszekerheid in alle aangesloten landen en markten toe.

De Nederlandse zonnestroomboterberg

In Nederland wordt op zonnige dagen vaak veel meer elektriciteit opgewekt dan gebruikt, ongeveer 12 gigawatt. Een groot deel van dit overschot wordt geëxporteerd naar het buitenland via onze elektriciteitskabels op land en zee. Maar 4 gigawatt aan groene stroomproductie moet worden uitgeschakeld (curtailing), wat genoeg is voor 4 miljoen huishoudens. Zonde toch?

Hebben we in Nederland een overvloed aan zonne-energie, vergelijkbaar met een ‘boterberg’? En zo ja, wat kunnen we eraan doen?

Wij zochten het uit. Lees hieronder het artikel 'De Nederlandse zonnestroomboterberg' van Anton Tijdink en Joost Greunsven.

Contact

Eefje van Gorp

Eefje van Gorp

Woordvoerder

Mediarelaties