Skip to content
TenneT colleagues working at station Eemshaven Vierverlaten

Onze verantwoordelijkheid

TenneT heeft niet alleen een vooraanstaande rol in de energietransitie, we willen ook in onze eigen bedrijfsvoering toonaangevend zijn als groene en verantwoord werkende netbeheerder.

Onze ambities

TenneT heeft niet alleen een vooraanstaande rol in de energietransitie, we willen ook in onze eigen bedrijfsvoering toonaangevend zijn als groene en verantwoord werkende netbeheerder. De urgentie om een emissievrij energiesysteem te ontwikkelen is groter dan ooit. Maar dat ontslaat ons niet van de plicht om ons hoogspanningsnetwerk, onze installaties en gebouwen op een duurzame, verantwoorde manier te bouwen, exploiteren en onderhouden. Dit betekent verantwoord omgaan met materialen en ervoor zorgen dat de infrastructuur die we creëren voor de lange termijn waarde oplevert voor onze samenleving.  

We hebben hard nieuwe mensen nodig om onze ambitie waar te maken en ook de groei van ons personeelsbestand willen we op een verantwoorde manier realiseren. Daarnaast zijn we ons ervan bewust dat er grenzen zijn aan de ruimte in natuur en landschap waar we onze infrastructuur willen aanleggen.  

We hebben ambities voor de lange termijn ten aanzien van circulariteit, klimaat en natuur. We hebben ze verbonden aan een aantal specifieke Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Zo zorgen we ervoor dat we bij alles wat we doen aandacht hebben voor een verantwoorde manier van opereren.

Natuur

milieuvriendelijke en innovatieve technieken

Omdat onze hoogspanningsverbindingen, installaties en andere gebouwen vaak in het landschap staan, hebben we impact op de natuur. We doen ons best om onze negatieve invloed zoveel mogelijk te beperken, en waar mogelijk juist een positieve impact op de natuur te hebben. Ons doel is om onze netto-impact op natuur en milieu tot nul te reduceren. 

Dat doen we door milieuvriendelijke en innovatieve technieken te gebruiken en zo kwetsbare gebieden zoveel mogelijk te sparen.  

Daarnaast hebben we een gedragscode die aangeeft hoe wij onze onderhouds- en bouwwerkzaamheden moeten uitvoeren: altijd in overeenstemming met de natuurbeschermingswetten, en dus op een manier die flora en faunasoorten beschermt.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Onze rol in de Europese energiesector houdt in dat wij nauw samenwerken met een brede waaier aan partners en belanghebbenden. Wij streven er elke dag naar om de relaties met onze stakeholders zo goed mogelijk op te bouwen en te onderhouden. 

De omgeving waarin wij actief zijn verandert voortdurend. Daarom evalueren wij regelmatig met welke stakeholders we te maken hebben. De veelheid en diversiteit van onze stakeholdersgroep laat zien hoe complex de omgeving is waarin wij actief zijn. Hoewel wij onze relaties met al onze stakeholders waarderen, zijn er bepaalde groepen die een grotere invloed op ons hebben en vice versa dan andere.  

Onze stakeholders: 

  • Werknemers
  • Aandeelhouders
  • Toezichthouders
  • Ngo's
  • Toeleveranciers
  • Klanten
  • Overheden
  • Energiemarkt

Eens in de twee jaar doen we onderzoek om vast te stellen hoe goed we het doen in de ogen van onze stakeholders. Het laatste onderzoek, uit 2020, gaf aan dat TenneT een “tamelijk sterke tot zeer sterke” reputatie heeft.   

Wij willen een positieve impact hebben op de gemeenschappen waarvoor wij werken. We hebben oog voor de bezorgdheid die kan leven bij mensen en organisaties in gebieden waar wij onze installaties en gebouwen aanleggen. We proberen actief met hen in gesprek te komen en te blijven.   

Om de infrastructuur die we nodig hebben voor de energietransitie te bouwen en onderhouden, is het cruciaal dat we vanaf het begin van een project in verbinding staan met de lokale bevolking, ngo’s en politici. Zo kunnen we hun zorgen aanpakken en begrip opbouwen voor wat wij doen.  Bij het uitbouwen van ons elektriciteitsnetwerk willen we verantwoordelijk te werk gaan, een dialoog opbouwen met de omgeving en zo instemming van de lokale bevolking bevorderen.  

We organiseren regelmatig stakeholderdialogen (workshops, lezingen, evenementen en online-sessies) om de bekendheid met wat wij doen en het begrip voor ons werk te vergroten. Bij deze gelegenheden luisteren we naar de zorgen van lokale stakeholders en hoe we die op een goede manier kunnen wegnemen. Wij meten onze inspanningen op het gebied van onze relaties met lokale gemeenschappen door middel van enquêtes onder stakeholders.  

Samen met de stakeholders van een project zoeken wij naar de beste oplossingen voor elke afzonderlijke situatie. We houden rekening met de standpunten van alle betrokkenen.