Skip to content

Noord-Holland

Nieuwe, toekomstbestendige energie-infrastructuur

We gebruiken steeds meer elektriciteit, vooral groene elektriciteit die in toenemende mate afkomstig uit duurzame bronnen als zon en wind. Daarnaast zijn er andere bronnen in opkomst om de klimaatdoelen te halen. Dit vraagt om uitbreiding en aanpassing van het elektriciteitsnet. Een nieuwe, toekomstbestendige energie-infrastructuur. 

Ontwikkelingen in Noord-Holland

In Noord-Holland werken we volop aan uitbreidingen om het elektriciteitsnet klaar te maken voor de toekomst. Zo wordt er in Noord-Holland steeds meer energie opgewekt met zonnepanelen en vragen consumenten en bedrijven steeds meer stroom. Huizen schakelen over van aardgas op elektrische warmtepompen, we schaffen steeds meer elektrische auto’s aan en nieuwe spelers zoals datacenters gebruiken grote hoeveelheden energie.

Noord Holland heeft ook een grote (versnelde) nieuwbouwopgave, datacenters vestigen zich en de glastuinbouw kan niet zonder betrouwbare energielevering. In het stedelijk gebied in Noord-Holland Zuid legt het geheel aan woonwijken, werklocaties, maar vooral datacenters, forse mobiliteitsstromen en de luchthaven Schiphol druk op alle lagen van het elektriciteitsnetwerk. 

Plaatsing van Topside van HKN

Hier zijn we aan het werk

Bekijk alles over onze projecten 

Samenwerken in Noord Holland

We zien door al deze ontwikkelingen een enorme toename van de vraag naar elektriciteit. Daarom breiden we het bestaande elektriciteitsnetwerk in Noord-Holland uit. Dat doen we samen met andere spelers, zoals de regionale netbeheerder Liander, Gasunie, gemeenten en provincie. Zo werken TenneT en Liander onder meer aan congestiemanagement.

Op dit moment zijn we op veel plaatsen in Noord-Holland aan de slag met uitbreidingen van het elektriciteitsnet. Zo werken we samen in de Taskforce Energie Infrastructuur Noord-Holland, zijn we aan de slag met netversterkingen in Amsterdam en met de aansluiting van het net op zee voor de Noord-Hollandse kust. Dit is de totale netverbinding vanaf windpark Hollandse Kust (west Beta) tot aan het transformatorstation bij Tata Steel. Vanaf daar gaat de stroom naar het hoogspanningsstation in Beverwijk. Dit hoogspanningsstation maakt deel uit van het landelijke hoogspanningsnet (Noordring 380 kV).

Meer weten over onze projecten in Noord Holland?

Wilt u meer weten over de projecten in Noord-Holland? Kijk dan op de diverse projectwebsites of breng een bezoek aan het bezoekerscentrum in Wijk aan Zee 

Bezoek het informatiecentrum Net op Zee in Landhuis Tusschenwijck

We vinden het belangrijk iedereen in de omgeving goed te informeren over de bouw van de nieuwe hoogspanningverbinding van onze Net op Zee projecten Hollandse Kust (noord), (west Alpha) en (west Beta) en over de netuitbreiding Beverwijk en Oterleek. Dat doen we op verschillende manieren, maar het liefst in de vorm van persoonlijk contact bij ons in het informatiecentrum aan de Zeestraat 250 in Wijk aan Zee

Maak een afspraak via: infocentrumwijkaanzee@tennet.eu of bel met ons informatienummer via: 0800 836 63 88.

Het informatiecentrum

In het informatiecentrum kunt u onze maquette bekijken, filmpjes en een interactieve kaart met onze projecten van onze projecten. U mag zelf langs de informatiewanden lopen of ik geef u meer informatie over de laatste stand van zaken van de werkzaamheden of een presentatie over de projecten.

 

Adres en bereikbaarheid

Het informatiecentrum bevindt zich aan de Zeestraat 250 in Beverwijk. Er is voldoende parkeerruimte bij het Landhuis.

Informatiecentrum Wijk aan Zee