Skip to content
Page Header Regulierung

Regulering

Welk deel van de energierekening van een gemiddeld huishouden bestaat uit de kosten van het hoogspanningsnet?

Als hoogspanningsnetbeheerder (TSO) is het de taak van TenneT om elektriciteit op het (extra) hoogspanningsniveau te transporteren en 24 uur per dag beschikbaar te houden. De klanten van TenneT, die voor deze dienst betalen, zijn bedrijven met een aansluiting op het hoogspanningsnet, zoals regionale netbeheerders (RNB's) die de midden- en laagspanningsnetten beheren, of grote fabrieken. Deze klanten kunnen niet kiezen op welke TSO ze worden aangesloten: TSO's zijn zogeheten natuurlijke monopolies. Door de hoge constructie- en onderhoudskosten voor het net is het economisch niet haalbaar om meerdere netbeheerders in één bepaald gebied te hebben. Daarom is er slechts één TSO in elke gegeven geografisch gebied: heel Nederland valt onder het verzorgingsgebied van TenneT, terwijl er in Duitsland vier TSO's zijn, waarvan TenneT er één is. Als monopolist staat TenneT onder toezicht van de overheid, zodat klanten worden beschermd tegen mogelijk misbruik. De relevante toezichthouders voor TenneT zijn de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in Nederland en de Bundesnetzagentur (BNetzA) in Duitsland, die de inkomsten bepalen die TenneT mag ontvangen op basis van het wettelijk kader.

De RNB's zijn de grootste klanten van TenneT. Zij beheren de elektriciteitsnetten op midden- en laagspanningsniveau en rekenen de kosten van het gebruik van het hoogspanningsnet door aan hun eigen klanten. Eindgebruikers van elektriciteit, zoals huishoudens, betalen op deze manier via hun energierekeningen mee aan het onderhoud van het hoogspanningsnetwerk.

Deze E-Insights-module legt uit hoe de tariefsystemen in Nederland en Duitsland werken.

Hoeveel van de energierekening van een gemiddeld huishouden bestaat uit de kosten voor het hoogspanningsnet? Hoe worden de tarieven bepaald die TenneT haar klanten in rekening mag brengen? En hoe zorgt het systeem ervoor dat TenneT de juiste hoeveelheid geld ontvangt om het hoogspanningsnet veilig en betrouwbaar te houden?

Omdat de systematiek in Nederland en Duitsland verschilt, zijn de volgende pagina's per land opgedeeld.