Skip to content
TenneT colleagues working at station Eemshaven Vierverlaten

Onze strategie

We staan voor de uitdaging om een elektriciteitsnetwerk te ontwikkelen dat de klimaatambities van onze maatschappij kan waarmaken

Een betere energietoekomst voor iedereen

Een ongekende uitdaging

Om deze technische uitdaging van ongekende schaal aan te pakken, moeten we glasheldere doelen stellen en die heel nauw met onze aandeelhouders en andere belanghebbenden afstemmen.

Ons hoofddoel: een betere energietoekomst voor iedereen

Onze strategie vormt de basis van onze bedrijfsvoering en geeft ons richting in onzekere en snel veranderende tijden. Onze strategie om een schone energietoekomst te verwezenlijken, berust op vier pijlers die de meest kritische factoren van onze onderneming ondersteunen

Strategische pijlers

TenneT Strategy Icons
Stimuleren van mensen en onze organisatie

Dit doen we door een inclusieve en veilige omgeving te creëren waar mensen met plezier werken. We bouwen aan een leiderschapsmodel dat mensen mondig maakt, inspireert en dat kansen creëert om zich te ontwikkelen, zodat iedereen optimaal kan presteren en samenwerken.

Vooruitbrengen van de energietransitie

Als duurzame netbeheerder door een voortrekkersrol te vervullen. Dat doen we door innovatieve instrumenten te ontwikkelen en een doorslaggevende rol op het gebied van energiedata te spelen.

Leveringszekerheid, vandaag en morgen

Door ervoor te zorgen dat ons netwerk zo betrouwbaar mogelijk is en maximaal benut wordt. Wij ontwikkelen oplossingen voor de balanshandhaving van de toekomst, waarbij we rekening houden met maatschappelijk belang en we onze infrastructurele projecten opleveren zoals beloofd.

Onze financiële gezondheid waarborgen

Dit doen we door een reguleringskader te implementeren dat onze strategie ondersteunt en door het rendement te leveren dat onze kapitaalverschaffers verwachten. Ook trekken we waar en wanneer nodig externe financiering aan.

Onze principes

Principles

Bij het aangaan van de uitdagingen van de energietransitie hanteert TenneT heldere en inspirerende uitgangspunten die als leidraad dienen voor het denken en handelen van onze medewerkers.

Eigenaarschap

We zijn verantwoordelijk voor onze woorden, daden en beslissingen.   

Moed

We zijn eerlijk, open en duidelijk over wat we denken. We durven moedig besluiten te nemen, ambitieuze initiatieven in gang te zetten en zijn bereid om van onze fouten te leren.   

Verbinding

We zijn betrokken bij en werken actief samen met andere partijen. De uitdaging van de energietransitie vraagt van ons de dingen anders te doen. We werken samen met een breed scala aan partners. We zijn ons ervan bewust dat we zelf niet alle antwoorden hebben. 

Verantwoorde groei

TenneT_IAR_2022_Cover

Om aan de eisen van de energietransitie te voldoen, groeit en verandert TenneT snel en grootschalig. Hierbij houden we altijd vast aan onze overtuiging dat we verantwoord en duurzaam moeten groeien.

Verantwoorde groei betekent voor TenneT dat we onze doelen langs meerdere wegen bereiken dan alleen door lineaire groei. De energietransitie is een uitdaging die vraagt om nieuwe ideeën, nieuwe technologieën en ander gedrag. Hierbij bouwen we voort op de sterke fundamenten die we eerder hebben gelegd. 

Het simpelweg ongebreideld laten groeien van onze organisatie en ons elektriciteitsnetwerk is niet duurzaam.  Om te komen waar we moeten zijn, hebben we daarom nieuwe oplossingen nodig die ons helpen om snel te schakelen en slimmer gebruik te maken van onze bestaande middelen. En als we nieuwe infrastructuur of andere middelen en instrumenten ontwikkelen, dan doen we dat op basis van het uitgangspunt dat ze ons netwerk toekomstbestendig maken en op lange termijn waarde voor de maatschappij zullen opleveren.

Lees meer in het jaarverslag 2021