Skip to content
stock substation drone view

Ons hoogspanningsnet

Met 25.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen

Kwaliteit en capaciteit

Een veilig en ononderbroken transport van elektriciteit

TenneT transporteert hoogspanning (een spanning van 110.000 Volt (110 kV) en hoger). We verbinden het hoogspanningsnet met distributienetwerken via hoogspannings- of schakelstations. Deze knooppunten bestaan onder andere uit transformatoren die een hoge spanning omzetten in een lagere spanning, die geschikt is voor huishoudens, bedrijven en instellingen.

De wereld verandert

We bewaken de kwaliteit en capaciteit van het hoogspanningsnet voortdurend om storingen te voorkomen. Op plekken waar veel elektriciteit gebruikt wordt of wordt geleverd, moet het netwerk in staat zijn veel energie te transporteren. Dat kan bijvoorbeeld door het netwerk geschikt te laten zijn voor een hogere spanning of door dikkere kabels te gebruiken.

Wij verbinden ons hoogspanningsnet met distributienetwerken via hoogspannings- of schakelstations. Hier wordt de hoge spanning omgezet in een lagere, die geschikt is voor huishoudens, bedrijven en instellingen. 

 50 Hz

Ons hoogspanninsnetwerk werkt met een frequentie van 50 Hz, zoals we in Europa met elkaar hebben afgesproken. Het is onze taak deze frequentie te handhaven, door vraag en aanbod met elkaar in balans te houden.

Balanceren

TenneT transporteert elektriciteit vanaf de bron (opwekking) naar de distributienetten. Die brengen de stroom bij gebruikers. Elektriciteit kan moeilijk worden opgeslagen en is dus niet op voorraad aanwezig. Om een continue levering van elektriciteit te garanderen, moeten vraag en aanbod dan ook 24 uur per dag en 7 dagen per week in balans worden gebracht. TenneT maakt gebruik van instrumenten als regelvermogen, reservevermogen en noodvermogen om pieken en dalen in vraag en aanbod op te vangen. In samenwerking met Europese netbeheerders vindt ook grensoverschrijdende compensatie van overschotten en tekorten van elektriciteit plaats.

Energiebronnen

De elektriciteit die door ons netwerk stroomt, wordt gegenereerd uit verschillende bronnen, met inbegrip van fossiele brandstoffen (aardgas, steenkool, bruinkool, olie), hernieuwbare bronnen (wind, zon, biomassa, aardwarmte) en kernenergie. In Duitsland transporteert TenneT het grootste aandeel hernieuwbare energie van Duitsland. Elektriciteit kan ook worden geproduceerd via warmtekrachtkoppeling (WKK). De warmte die vrijkomt in een fabriek kan worden hergebruikt om (publieke) ruimtes te verwarmen, of worden omgezet naar elektriciteit die terug aan het net wordt geleverd.

Gridmap

Netkaarten

De netkaarten laten het complete hoogspanningsnet, de onderstations en interconnectors in Nederland en Duitsland zien

Alle netkaarten

Meer over ons hoogspanningsnet