Skip to content
TenneT Colleague Office Worker with Whiteboard

Investor relations

Onze financiële strategie richt zich op het behouden van een credit rating met minimaal de A-status en het generen van een rendement op onze investeringen dat in lijn is met ons risicoprofiel.

Financiële strategie

Onze financiële gezondheid waarborgen

Om de energietransitie te kunnen blijven aanjagen en op lange termijn waarde te creëren voor de samenleving, richten wij ons op het behoud van een gezonde financiële positie. Onze belangrijkste financieringsbronnen zijn onze gereguleerde inkomsten en extern aangetrokken kapitaal. Dit laatste is in toenemende mate afkomstig uit groene financiering. Om onze financiële gezondheid te waarborgen, willen we onze financieringskosten optimaliseren en een rendement op kapitaal realiseren dat voldoet aan de verwachtingen van onze kapitaalverschaffers. Daarnaast is het van essentieel belang om onze sterke krediet- en ESG-ratings te behouden.

Kerncijfers

Onze kerncijfers van de afgelopen vier jaar

 

Cijfers in EUR miljoen op basis van underlying financiële gegevens.

  2022 2021 2020 2019
Omzet 9.840 6.367 4.450 4.064
EBIT 1.210 801 796 768
Resultaat boekjaar 671 473 516 400
Investeringen in materiële vaste activa 4.493 3.969 3.412 3.064
Totaal activa 40.966 31.961 27.300 23.676
Rendement op geïnvesteerd vermogen 4,9% 4,2% 5,1% 5.1%
Netto schulden 20.398 15.584 14,004 10,815
FFO / nettoschuld 9,7% 10,5% 11,3% 12,9%

Actuele kredietstatus

Door Standard & Poor's en Moody's Investor Service

Standard & Poor's A– (stable outlook) A-2
Moody's Investor Service A3 (stable outlook) P-2

Lees meer op Credit Rating

 

 

Gerelateerde informatie

Contact

Foto Gerard Kits

Gerard Kits

Head of Treasury

Contact

Monique Prins (Servicecentrum)

Algemeen Contact

TenneT Nederland

Bereikbaar van maandag tot vrijdag tussen 08:30 en 17:00.

+31 26 373 11 11 voor buitenland