Skip to content
Colleagues at work at a substation

Safety & Health

TenneT hecht zeer veel waarde aan een veilige werkplek. Wij zijn van mening dat veiligheid een gezamenlijke inspanning vereist en een gedeelde verantwoordelijkheid is van TenneT en haar leveranciers.

In onze algemene en operationele SHE-voorschriften staan de toepasselijke veiligheidsnormen voor alle leveranciers en onder-leveranciers die voor TenneT werken. Hierin worden de vereisten op SHE-gebied beschreven waaraan leveranciers (inclusief onder-leveranciers) minimaal worden geacht te voldoen. Veiligheid is een topprioriteit voor TenneT. We verwachten dat al onze leveranciers ons beleid, onze regels en de TenneT procedures naleven om zo een goede prestatie op veiligheidsgebied neer te zetten.

SHE requirements for contractors of TenneT

SHE requirements