Skip to content

Provincie Fryslân

Klaar maken voor de toekomst

Opwek van elektriciteit in Fryslân sterk toegenomen

In Fryslân werkt TenneT hard om het elektriciteitsnet klaar te maken voor de toekomst. Dat is nodig, omdat de manier waarop we het elektriciteitsnet gebruiken flink verandert vanwege de energietransitie. Zo is de afgelopen jaren opwek van duurzame elektriciteit in Fryslân sterk toegenomen.

Volle netten voor opgewekte energie

In de provincie Fryslân is er veel aanbod van energie. Dit gebeurt onder andere door wind- en zonneparken.

Aan de andere kant neemt ook de vraag naar elektriciteit toe. Hierdoor ontstaat op sommige plekken files op het hoogspanningsnet en is er op diverse locaties in de regio extra transportcapaciteit nodig.

Vanwege het volle elektriciteitsnet heeft Tennet in Fryslân een ‘congestieonderzoek’ gedaan om te kijken of er voor de korte termijn extra ruimte te creëren is op het elektriciteitsnet door bijvoorbeeld ‘spitsmijden’ van grote partijen of technische ingrepen. Het elektriciteitsnet in Fryslân is vol voor de invoering van stroom door grote producenten van wind- en zonnestroom. Op deze pagina leest u meer over het onderzoek in Fryslân.

Meer weten over de volle netten in Nederland en de oplossingen? Kijk dan eens op onze pagina Volle Netten of ga direct naar de netcapaciteitskaart van TenneT of de capaciteitskaart van Netbeheer Nederland .

Wat doet TenneT in Fryslân

TenneT investeert de komende 10 jaar volop in het elektriciteitsnet in Fryslân om de capaciteit te vergroten. Op dit moment wordt er gebouwd aan een nieuw 110 kV-hoogspanningsstation in Bolsward. Hoogspanningsstation Louwsmeer krijgt er twee nieuwe transformatoren bij. In Leeuwarden wordt een nieuw hoogspanningsstation voorbereid. Daarbij versterken we op verschillende plekken in de provincie het elektriciteitsnet. Verder onderzoeken TenneT en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de aanleg van een nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Vierverlaten en Ens.

Al onze investeringen staan beschreven in het Investeringsplan.

Onze projecten hebben impact op de omgeving. Daarom betrekken we Friezen bij ons werk. We werken samen met provincie, gemeenten, regionale netbeheerders, bedrijven en vele andere betrokken partijen.

Wat doet de regionale netbeheerder?

Ook de regionale netbeheerder Liander is druk bezig met de uitbreiding van het elektriciteitsnet op lagere spanningsniveaus. Benieuwd wat Liander allemaal doet en waarom? Kijk dan op de website van Liander.

Onze projecten in Fryslân

Bekijk hieronder waar we in de provincie Fryslân aan het werk zijn 

cover magazine Contact

Magazine Contact

Twee keer per jaar verschijnt ons magazine Contact, met verhalen uit Fryslân en de rest van Noord-Nederland. Wilt u in de toekomst de digitale versie van ons magazine ontvangen? Vul dan onderstaand formulier in.

Lees het online magazine Contact

Magazine Contact

Twee keer per jaar verschijnt ons magazine Contact, met verhalen uit Friesland en de rest van Noord Nederland. Wilt u in de toekomst de digitale versie van ons magazine ontvangen? Vul dan onderstaand formulier in.