Skip to content

Stroomstoringen

Storingen op het hoogspanningsnet kunnen de levering van elektriciteit verstoren en daarmee van invloed zijn op mensen en bedrijven. TenneT werkt hard om de betrouwbaarheid van het hoogspanningsnet te waarborgen.

Leveringszekerheid van 99,99%

Consumenten en bedrijven kunnen ontwricht raken door stroomstoringen. Daarom werken wij er hard aan om ons net van ongeveer 23.000 kilometer betrouwbaar te houden. Wij behoren tot de beste netbeheerders van Europa, met een leveringszekerheid van 99,99%.

We doen er alles aan om storingen te voorkomen. Toch kan het gebeuren dat onze klanten met een storing te maken krijgen. Zodra een storing bij ons bekend is, proberen wij die zo snel als mogelijk te verhelpen. Soms is het probleem zo ingewikkeld dat de stroomstoring langer duurt. Wanneer klanten langdurig ongemak ondervinden door een storing in ons net, ontvangen zij van ons een compensatievergoeding. Dit doen wij in overeenstemming met de wettelijke regels. Een vordering tot vergoeding kan worden ingediend bij de regionale netbeheerder.

Recente stroomstoringen

Op 6 oktober 2022 om 09.31 uur is er een dip geregistreerd op de 150kV station Roosendaal en Bergen op Zoom met een duur van ongeveer 289msec en een restspanning van 64,7 en 64,8%. Gezien de duur en diepte valt dit in de categorie hinderlijke spanningsdip. De vermoedelijke oorzaak van de dip is dat tijdens het verplaatsen van de netopening tussen Brabant en Zeeland van RSD150 naar RLL150 heeft er toe geleid dat te RLL150 TR 155 kortstondig spanningsloos is geraakt. Het valt niet te verwachten dat deze storing leidt tot vervolg dips.

Op 2 september 2022 tussen 15.05 en 16.11 zijn beide 150kV-verbindingen tussen Lelystad en Dronten uitgevallen, waarbij in totaal 145MW is afgevallen. Beide kabels liggen op de grond en de brandweer is ter plaatse.  

Woensdag 6 juni om 21:55u is er door kortsluiting op de verbinding Olst-Deventer-Platvoet 110 kv 20 MW afgevallen en zijn 7000 aansluitingen in Olst zeer kortstondig spanningloos geweest. TenneT onderzoekt de oorzaak.

In verband met een gaslek heeft TenneT op 10 mei rond 11:00u op last van de politie de 150kV verbinding naar Boxtel afgeschakeld. Hierdoor is de stroom uitgevallen in een deel van Boxtel (17MW). Om 11:57 is de verbinding weer in bedrijf genomen en de stroomvoorziening hersteld.

Op 1 april 2022 om 04:26 uur is er een hinderlijke spanningsdip geregistreerd. Er is een sluiting geweest op de verbinding Lelystad-Harderwijk waarbij na schouw van de verbinding de oorzaak niet te achterhalen is.

Op 7 maart 2022 om 08:12 uur is er een hinderlijke spanningsdip geregistreerd. De oorzaak van deze spanningsdip is bij TenneT onbekend.

Op 19-02-2022 om 17:22:36 uur is er een spanningsdip geregistreerd met een duur van 60ms en een restspanning van 27,5%. Op de gemeten foutplaats is los plastic, zeil en touw gevonden. Dit heeft waarschijnlijk de lijnen geraakt waardoor deze zijn uitgeschakeld.

Op 17 februari tussen 6.21 en 6.23 zijn beide 110kV-verbindingen tussen Oude Haske en Lemmer uitgevallen waarbij er 16 MW is afgevallen. Beide kabels liggen op de grond en de brandweer is ter plaatse.  

Op maandag 27-9-2021 om 11:21 uur is de verbinding WWD-AGP150 wit uitgeschakeld op beveiliging. Op het moment van uitschakeling werden er schakelhandelingen uitgevoerd op AGP150 door BVC Liander. Station AGP150 is een klant station en in beheer bij Liander. Na onderzoek blijkt de foutlocatie te zitten in de PASS-MO schakelinstallatie welke in beheer is bij Liander. Er heeft zich een sluiting voorgedaan in deze installatie.

Op 4 juli jl. om 07:35 uur is op het 110kV hoogspanningsverbinding Hoogeveen-Dedemsvaart Geel een storing ontstaan waarbij 5 MW aan belasting is afgevallen.