Skip to content

Zuid Holland

Industrie en grootverbruikers

Uitbreiden en beter benutten

De provincie Zuid-Holland is één van de meest dichtbevolkte en geïndustrialiseerde gebieden ter wereld. Ook het Westland, met de vele kassen, en de stedelijke gebieden Rotterdam en Den Haag kenmerken de regio. Om al die huishoudens, kantoren, grote industriële en kleinere bedrijven van elektriciteit te voorzien, is er een uitgebreid hoogspanningsnet met veel grootverbruikers, vooral in het havengebied van Rotterdam.

Steeds meer vraag naar elektriciteit

Elektrificatie van de industrie (met name in Rotterdam en Moerdijk), van vervoer en van woningen en kantoren zorgt ervoor dat de vraag naar (het transport van) elektriciteit in de provincie enorm toeneemt. Ook de bouw van nieuwe woonwijken en de komst van nieuwe bedrijventerreinen vraagt steeds meer van het elektriciteitsnet. Daarnaast worden in Zuid-Holland nu en in de toekomst verbindingen van windparken op zee gekoppeld aan het hoogspanningsnet op het land.

Wachtlijst

In november 2022 heeft het hoogspanningsnet in een groot deel van de Rotterdamse haven en de regio's Voorne-Putten, Goeree Overflakkee, Hoek van Holland en Hoogvliet zijn maximale capaciteit bereikt voor het leveren van elektriciteit. We hadden niet verwacht dat dit zo vroeg zou gebeuren, pas rond 2030 werd een toename in aanvragen voorspeld. Door de grotere vraag naar transportcapaciteit dan het elektriciteitsnetwerk kan leveren, worden grote afnemers die hun aansluiting willen uitbreiden of een nieuwe aansluiting nodig hebben op een wachtlijst geplaatst.

Werken aan de toekomst

Samen met regionale netbeheerders werken we hard om het elektriciteitsnet in Zuid-Holland klaar te maken voor de toekomst. We investeren fors in het hoogspanningsnet: zo bouwen we op meerdere plekken nieuwe hoogspanningsstations en worden bestaande stations uitgebreid. Er worden nieuwe transformatoren en schakelstations geplaatst en verbindingen aangelegd. Waar mogelijk benutten we de bestaande verbindingen nog beter met behulp van nieuwe lijnen die meer stroom kunnen transporteren. In totaal investeert TenneT tot 2030 zo’n 1,6 miljard  in het hoogspanningsnet in Zuid-Holland.

Projecten gereed

Vanaf 2027 zullen er geleidelijk projecten worden voltooid die de capaciteit vergroten. Dit betekent dat er in het Rotterdamse havengebied uiteindelijk ongeveer 2,5 keer zoveel elektriciteitstransportcapaciteit zal zijn als op dit moment. We verwachten dat vanaf 2029 de capaciteit op het regionale net voldoende zijn om alle huidige aanvragen bij de netbeheerders te voldoen. Tegelijkertijd is het belangrijk dat het gebruik van elektriciteit flexibeler wordt. Zo kunnen we op korte termijn meer capaciteit vrijmaken en op lange termijn beter inspelen op de wisselende beschikbaarheid van duurzame energie. Samen met Stedin en het Havenbedrijf Rotterdam werken we samen met partners in de regio, zoals gemeenten, provincies en belangenorganisaties, om dit te bereiken.

Industriegebied Amaliahaven

Onze projecten in Zuid Holland

Bekijk onderstaande projecten voor meer informatie 

Op de planning

In Zuid-Holland zijn daarnaast de volgende projecten gepland: 

  • Europoort (380 kV station)
    We breiden het bestaande station uit en zorgen voor nieuwe aansluitingen.

 

Regionale samenwerking

Bekijk hoe de regionale netbeheerders Stedin, Liander , en Westland Infra zich maximaal inzetten op uitbreiding van hun deel van het elektriciteitsnetwerk.

Contact

TenneT logo

Hubert Heutink

Woordvoerder project