Skip to content
Einzug der Leiterseile_Hamburg-Nord Dollern

Invloed op apparatuur

Elektrische apparaten kunnen in zeer uitzonderlijke gevallen door de aanwezigheid van hoogspanningslijnen verstoord raken. Mocht dit gebeuren, dan is het probleem vaak heel eenvoudig te verhelpen door objecten die interfereren met de verbinding te aarden. De invloed van hoogspanningsverbindingen op apparatuur (interferentie), komt in de praktijk zelden voor.

Inductie 

Inductie is een vorm van interferentie die als gevolg van de aanwezige elektrische en magnetische velden van de hoogspanningsverbinding ervaren kan worden. Hierbij wordt een geleidend materiaal opgeladen door de aanwezigheid van de hoogspanningsverbinding. Op het moment dat het opgeladen voorwerp in contact komt met de aarde zal het voorwerp zich ontladen. Dit wordt ook wel statische ontlading genoemd. Dit is het gevoel dat u kunt ervaren wanneer u op een koude, droge winterdag een auto aanraakt. Inductie komt sporadisch voor en is eenvoudig te verhelpen. Extra aandacht voor de aarding is de oplossing.  

Weideafrasteringen 

Er zijn praktijkvoorbeelden bekend waarbij bij weideafrastering inductie optreedt. De kans op inductie neemt toe met mist en wanneer lange stukken weideafrastering parallel lopen aan de hoogspanningslijn. Waar dat nodig is zal TenneT voorzieningen treffen onder toezicht en op kosten van TenneT.  

TenneT houdt bij het bouwen van de verbinding strenge internationale en nationale normen aan waardoor beïnvloeding grotendeels voorkomen kan worden. Daarnaast is het belangrijk dat gebruikte apparatuur voldoet aan de internationale regelgeving en dat deze op een goede en juiste manier is geïnstalleerd word. 

Geen effect op GPS-apparatuur 

TenneT heeft uitgebreid laten onderzoeken wat de effecten van elektrische en magnetische velden zijn op de werking op elektronische apparatuur zoals GPS. Hieruit is gebleken dat elektrische en magnetische velden geen effect hebben op het functioneren van GPS-apparatuur. Voorwaarde is dat deze apparatuur wel aan de internationale regelgeving voldoet en op een juiste en deugdelijke manier wordt gebruikt.  

Schaduwwerking 

Wel is het mogelijk dat door de schaduwwerking van een mast het zicht op de satellieten waarmee het GPS-systeem is verbonden, wordt geblokkeerd. Om goed te functioneren moet GPS-apparatuur (ontvanger) in het algemeen met minimaal 4 satellieten (zenders) zijn verbonden. Daarnaast geldt: met hoe meer satellieten de apparatuur verbonden is des te nauwkeuriger kan de apparatuur werken. Een groot object, zoals een boom of een hoogspanningsmast, kan het zicht op de satellieten blokkeren. Als er dan geen verbinding met een andere satelliet kan worden gevonden, heeft de GPS-apparatuur onvoldoende satellietverbindingen om te functioneren. Zodra de gebruiker met de apparatuur uit de schaduw treedt, wordt de verbinding weer hersteld.  

Mocht dit probleem zich voordoen, en veroorzaakt zijn door de masten van TenneT, dan zal de afdeling Grondzaken van TenneT samen met de betrokkene een passende oplossing zoeken. 

Contact

TenneT logo

Service Center Nederland

Voor vragen over het project.