Skip to content
Langerak

Safety bij TenneT

TenneT hecht grote waarde aan safety. Elke dag weer zijn wij ons als organisatie bewust van de risico's die onze activiteiten met zich meebrengen. TenneT wil dat iedere medewerker veilig thuis komt, elke dag weer.

Safety needs our energy

https://tennet-drupal.s3.eu-central-1.amazonaws.com/default/2023-01/Safety-film%20vader%20en%20dochter%202.png

Onze veiligheidsambities

Safety needs our energy

TenneT heeft de afgelopen jaren een enorme verbetering laten zien in veiligheidsgedrag, waaronder certificering op trede 3 van de Veiligheidscultuurladder (SCL). Veiligheid vraagt echter om voortdurende aandacht en focus. En daarom moeten we verdere stappen zetten. Onze veiligheidsprestaties weerspiegelen de kwaliteit van onze bedrijfsvoering. Operationele uitmuntendheid kan alleen worden bereikt door een brede, proactieve, risicogebaseerde benadering van onze bedrijfsactiviteiten en -processen. Wij willen erkend worden als een uitmuntende performer op het gebied van veiligheid.

TenneT HSE-Policy

TenneT’s corporate HSE-Policy is een duidelijke verbintenis om veilige en gezonde werkomstandigheden te bieden ter voorkoming van werkgerelateerd letsel en ziekte, om de gevolgen van de operationele activiteiten voor het milieu te minimaliseren, om te voldoen aan toepasselijke wettelijke en andere HSE-gerelateerde vereisten, om gevaren weg te nemen en HSE-risico’s te verminderen en om het corporate HSE-managementsysteem en de HSE-prestaties voortdurend te verbeteren. Daarnaast biedt het HSE-beleid een kader voor het vastleggen van de HSE-doelstellingen, -richtlijnen en -processen van het bedrijf.

Safety Strategy 2025

Iedere werknemer veilig en gezond naar huis krijgen, iedere keer weer', dat is onze safety visie. Met andere woorden: Zero Harm. Daarom zal TenneT een solide basis leggen en een stap verder gaan in onze betrokkenheid bij veiligheid, waardoor het centraal komt te staan in onze cultuur en dagelijkse praktijk. Als onderdeel van onze algemene strategische doelstellingen voor 2025, is ons strategisch veiligheidsdoel het bieden van een veilige werkomgeving die voldoening geeft voor ongeveer 10.000 medewerkers en (onder)aannemers.

Het doel van de Safety Strategy is het verbeteren van onze veiligheidsprestaties. De Safety Strategy is opgesteld als gezamenlijk kader waarop we onze acties kunnen baseren. We zijn allemaal verantwoordelijk voor het verbeteren van veiligheid en we moeten samenwerken om ervoor te zorgen dat elke medewerker elke dag weer veilig en gezond thuis komt. Samen streven wij ernaar een kritische massa te creëren, onze acties te focussen en te streven naar resultaten. Dit geldt voor elke medewerker.

Safety Roadmap 2025

De Safety Strategy 2025 is vertaald naar de Safety Roadmap 2025. De Roadmap bevat specifieke acties die we kunnen ondernemen om onze ambitie, Zero Harm, te realiseren. De Roadmap is een levend document en wordt in samenspraak met de organisatie elk kwartaal geëvalueerd en bijgewerkt.

De Roadmap 2025 vormt het uitgangspunt voor onze solide basis. Door ons te concentreren op resultaten en keuzes te maken, kunnen we gericht acties ondernemen die bijdragen aan onze solide basis. De transformatieprioriteiten helpen ons een heldere focus te bieden, om het uitvoerend vermogen van onze organisatie te verbeteren, ook op het gebied van veiligheid.

Related Links