Skip to content

Zuid-West 380 kV Oost (Rilland - Tilburg)

De Ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) werken samen met TenneT aan een tracé voor de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Tilburg. De verbinding is opgesplitst in twee delen: Zuid-West 380 kV West (Borssele-Rilland) en Zuid-West 380 kV Oost (Rilland-Tilburg).


Locatie
Zeeland
Type
Netuitbreiding
Categorie
onshore
Status
planning
Tags
 • 380 kV
Onshore project NL Zuid-west 380 kV Oost

Over het project

Netuitbreiding tussen Rilland en Tilburg

De huidige verbinding van Borssele naar Tilburg biedt onvoldoende toekomstvaste aansluitcapaciteit voor nieuwe conventionele opwekking, offshore windenergie en windenergie op land. TenneT heeft een wettelijke verplichting om nieuwe energieleveranciers aan te sluiten. Uitbreiding van de huidige 380 kV-verbinding tussen Borssele en Tilburg met een tweede 380 kV-verbinding is daarom nodig.

Tussen Rilland en Tilburg s een nieuwe hoogspanningsverbinding nodig. Deze 380 kV verbinding moet ervoor zorgen dat er ook in de toekomst voldoende capaciteit is voor transport van elektriciteit en daarmee voor zekerheid in de Nederlandse elektriciteitsvoorziening. Samen met de Ministeries EZK, BZK, Samenwerkende Overheden en betrokken partijen is het voorgenomen tracé uitgewerkt in werkateliers.

 • Project timeline

 • Planning planologische module Rijkcoördinatieregeling

  • Voorbereidingsbesluit - september 2021                       
  • Ontwerpbesluit - december 2021                        
  • Definitief besluit - midden 2022                            
  • Onherroepelijk besluit - 2e helft 2023
 • Planning uitvoeringsmodule Rijkcoördinatieregeling

  • Aanvraag vergunningen en ontheffingen bij bevoegde gezagen - midden 2022
  • Ontwerp-uitvoeringsbesluiten - 2e helft 2022
  • Definitieve uitvoeringsbesluiten - 1e helft 2023                            
  • Onherroepelijke uitvoeringsbesluiten - 1e helft 2024        

  De gedetailleerde planning kunt u hier vinden.

Nieuws

5 september 2022

Definitief-inpassingsplan hoogspanningsverbinding Rilland-Tilburg ter inzage

Van vrijdag 2 september 2022 tot en met vrijdag 14 oktober 2022 liggen voor de hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV Oost (Rilland – Tilburg) het definitief-inpassingsplan, het bijbehorende milieueffectrapport en de nota van antwoord ter inzage. In september organiseert TenneT twee informatieavonden om bezoekers bij te praten over de stand van zaken van de hoogspanningsverbinding,Van vrijdag 2 september 2022 tot en met vrijdag 14 oktober 2022 liggen voor de hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV Oost (Rilland – Tilburg) het definitief-inpassingsplan, het bijbehorende milieueffectrapport en de nota van antwoord ter inzage. In september organiseert TenneT twee informatieavonden om bezoekers bij te praten over de stand van zaken van de hoogspanningsverbinding.

De documenten zijn in te zien op www.rvo.nl/zuid-west-380kV-oost en tijdens openingstijden op de gemeentehuizen van Dongen en Halderberge. Om de documenten daar in te kunnen zien, is het maken van een afspraak nodig.

Informatiebijeenkomsten

Op 13 en 22 september organiseert TenneT tussen 19.00 uur en 21.00 uur twee inloopavonden. Mensen met vragen over de hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV Oost zijn dan van harte welkom. Op 13 september vindt de avond plaats in ’t Moaske aan de Middelstraat 24 in De Moer. Op 22 september in De Raayberg aan de Antwerpsestraatweg 267 in Bergen op Zoom.

Tijdens de informatieavonden worden bezoekers bijgepraat over de verbinding, zoals over het verloop, de planning, de landschappelijke inpassing, werkwegen en -terreinen, mastkeuze, magneetvelden en grondzaken.

Over Zuid-West 380 kV Oost

Zuid-West 380 kV Oost is de te bouwen 380 kV hoogspanningsverbinding die loopt van hoogspanningsstation Rilland naar het nieuw te bouwen 380 kV station Tilburg. De huidige hoogspanningsverbinding tussen Rilland en Tilburg heeft te weinig capaciteit om de duurzame elektriciteit te transporteren die in de toekomst wordt opgewekt door bijvoorbeeld windparken op zee. Daarnaast is onderhoud aan de bestaande verbinding niet mogelijk zonder de hoeveelheid elektriciteit die over de lijn wordt getransporteerd, te verminderen. Een dergelijke ingreep brengt een betrouwbare energievoorziening in gevaar.

Adresgegevens gemeente Dongen en Halderberge

• Gemeente Dongen, Hoge Ham 62, 5104 JJ Dongen, www.dongen.nl, telefoonnummer: 14 0162;

• Gemeente Halderberge, Parklaan 15, 4731 GJ Oudenbosch, www.halderberge.nl, telefoonnummer 14 0165.

Zuid-West Oost informatieavond

Veelgestelde vragen

Dat de hoogspanningslijn de beste vorm krijgt, zo goed mogelijk in het landschap past en zo min mogelijk stoort. Dat als je onderweg een dorp tegenkomt, je daar dan op de juiste manier langs gaat. Zodat de ruimtelijke kwaliteit in stand blijft

 • Nieuwe productielocaties worden bij voorkeur gebouwd aan de kust; Borssele/Vlissingen, de Maasvlakte, Eemshaven.
 • In eerste instantie vanwege de aanwezigheid van water en daarmee de mogelijkheid om dit in te zetten als koelwater. Verder maakt een kustlocatie de aanvoer van windenergie, kolen, gas en andere grondstoffen makkelijker
 • De voorkeur voor kustlocaties is in het energiebeleid van de overheid vastgelegd.

In april 2014 heeft TenneT bij de Minister van EZ aangeven dat er behoefte is aan een vergroting van de mogelijkheid om elektriciteit te transporteren tussen Nederland en België. Om dit mogelijk te maken is er bij Rilland een koppelstation nodig. Deze beslissing had directe consequenties voor de aanleg van de hoogspanningsverbinding van Borssele naar Tilburg. Door de bouw van hoogspanningsstation Rilland is het mogelijk om de verbinding Zuid-West 380 kV te verdelen in een deel Borssele-Rilland (Zuid-West 380 kV West) en Rilland-Tilburg (Zuid-West 380 kV Oost).

Animatie hoogspanningsverbinding Rilland - Tilburg

https://tennet-drupal.s3.eu-central-1.amazonaws.com/default/2022-06/video%20still%20animatie%20hoogspanningsverbinding%20rilland%20tilburg.PNG

Contact

TenneT logo

Service Center Nederland

Voor vragen over het project.

Foto Eefje van Gorp woordvoerder

Eefje van Gorp

Woordvoerder

Media Relaties

Foto Ronald Sutmuller

Ronald Sutmuller

Communicatieadviseur

Regio Zuid

Contactgegevens

Voor contactgegevens zie ook : https://www.zuid-west380kv.nl/oost/meer-weten

Voor algemene vragen over het project kunt u terecht bij ons klantcontactcentrum:
0800-8366 388 / oost@zuid-west380kv.nl