Skip to content
Langerak

Safety bij TenneT

TenneT hecht grote waarde aan safety. Elke dag weer zijn wij ons als organisatie bewust van de risico's die onze activiteiten met zich meebrengen. TenneT wil dat iedere medewerker veilig thuis komt, elke dag weer.

Safety needs our energy

https://tennet-drupal.s3.eu-central-1.amazonaws.com/default/2023-01/Safety-film%20vader%20en%20dochter%202.png

Onze veiligheidsambities

Safety needs our energy

TenneT heeft de afgelopen jaren een enorme verbetering laten zien in veiligheidsgedrag, waaronder certificering op trede 3 van de Veiligheidscultuurladder (SCL). Veiligheid vraagt echter om voortdurende aandacht en focus. En daarom moeten we verdere stappen zetten. Onze veiligheidsprestaties weerspiegelen de kwaliteit van onze bedrijfsvoering. Operationele uitmuntendheid kan alleen worden bereikt door een brede, proactieve, risicogebaseerde benadering van onze bedrijfsactiviteiten en -processen. Wij willen erkend worden als een uitmuntende performer op het gebied van veiligheid.

TenneT OHS policy

Veilig werken is onze verantwoordelijkheid

Op 31 augustus 2020 heeft de raad van bestuur het nieuwe TenneT Arbobeleid ondertekend. Het arbobeleid geeft uitleg en richting aan de medewerkers van TenneT en andere belanghebbenden over de wijze waarop TenneT haar activiteiten uitvoert en wat wij van medewerkers verwachten om onze veiligheidsambitie van Zero Harm te realiseren. Naast een sterke focus op de "menselijke" aspecten van OHS, zoals psychologische veiligheid, lerende organisatie en veiligheidscultuur, is er ook aandacht voor de "organisatorische" elementen van OHS, zoals risicomanagement, veilig werken in de keten en aannemersmanagement. Veilig werken is de verantwoordelijkheid van iedere werknemer.

Safety Strategy, Vision en Roadmap 2025

De Safety Strategy 2025 is vertaald naar de Safety Roadmap 2025. De Roadmap bevat specifieke acties die we kunnen ondernemen om onze ambitie, Zero Harm, te realiseren. De Roadmap is een levend document en wordt in samenspraak met de organisatie elk kwartaal geëvalueerd en bijgewerkt.

De Roadmap 2025 vormt het uitgangspunt voor onze solide basis. Door ons te concentreren op resultaten en keuzes te maken, kunnen we gericht acties ondernemen die bijdragen aan onze solide basis. De transformatieprioriteiten helpen ons een heldere focus te bieden, om het uitvoerend vermogen van onze organisatie te verbeteren, ook op het gebied van veiligheid.

Safety Strategy

Iedere werknemer veilig en gezond naar huis krijgen, iedere keer weer', dat is onze safety visie. Met andere woorden: Zero Harm. Daarom zal TenneT een solide basis leggen en een stap verder gaan in onze betrokkenheid bij veiligheid, waardoor het centraal komt te staan in onze cultuur en dagelijkse praktijk. Als onderdeel van onze algemene strategische doelstellingen voor 2025, is ons strategisch veiligheidsdoel het bieden van een veilige werkomgeving die voldoening geeft voor ongeveer 10.000 medewerkers en (onder)aannemers.

Het doel van de Safety Strategy is het verbeteren van onze veiligheidsprestaties. De Safety Strategy is opgesteld als gezamenlijk kader waarop we onze acties kunnen baseren. We zijn allemaal verantwoordelijk voor het verbeteren van veiligheid en we moeten samenwerken om ervoor te zorgen dat elke medewerker elke dag weer veilig en gezond thuis komt. Samen streven wij ernaar een kritische massa te creëren, onze acties te focussen en te streven naar resultaten. Dit geldt voor elke medewerker.

Related Links