Skip to content

Volumes verrekende onbalans

Volume verrekende onbalans toont de volumes die TenneT met BRP’s verrekent per kwartier, ook bekend als Imbalance Settlement Period (ISP)

Tabel volume verrekende onbalans

Toelichting

De verrekende volumes zijn in kWh in de categorieën:

Per richting:

  • Overschot: energie van BRP’s met overschot aan TenneT
  • Tekort: energie van TenneT aan BRP’s met tekort

Totalen:

  • Absoluut volume: Het absolute volume van de door TenneT met BRP’s in onbalans verrekende energie. Het absolute saldo tekort + absolute saldo overschot.
  • Saldo: het saldo van de door TenneT met BRP’s verrekende energie:
    • Saldo > 0; betekent een systeemoverschot
    • Saldo < 0; betekent een systeemtekort

Eventuele onterechte toewijzing door netbeheerders van meetwaardes aan BRP’s kan van invloed zijn op het absolute volume onbalans, maar niet op het saldo van de onbalans.

 

Ga naar de pagina met de gegevens in grafiekvorm

Gebruik

Gebruik van de tabel

Bij het openen van deze webpagina worden de meest recente gegevens getoond. Deze volgen op de definitieve verrekening van de onbalans en kan drie weken in het verleden zijn. Historische gegevens kunnen bekeken worden door de datum boven de tabel te selecteren. Daarna kan met de pijltjes onderaan de tabel door de dag gebladerd worden. Op de grafiekpagina is dezelfde informatie beschikbaar.

Alle tijden op deze pagina zijn de lokale Nederlandse tijd.

Onderaan de tabel is het tijdstip getoond waarop de gegevens op het scherm voor het laatst zijn bijgewerkt.

Via de knop 'Exporteren' is de data van de hele geselecteerde week te downloaden.