Skip to content

Volumes verrekende onbalans grafiek

Volume verrekende onbalans toont de volumes die TenneT met BRP’s verrekent per kwartier, ook bekend als Imbalance Settlement Period (ISP)

In deze grafiek worden gegevens van een hele week per ISP op de x-as getoond. Op de y-as wordt het verrekende volume in kWh getoond. Het bereik wordt dynamisch weergegeven, afhankelijk van de hoogte van de verrekende volumes in de geselecteerde week.

De grafiek toont twee lijnen:

  • Absoluut: Het absolute volume van de door TenneT met BRP’s in onbalans verrekende energie. Het absolute saldo tekort + absolute saldo overschot.
  • Saldo: het saldo van de door TenneT met BRP’s verrekende energie:
    • Saldo > 0; betekent een systeemoverschot
    • Saldo < 0; betekent een systeemtekort

 

Eventuele onterechte toewijzing door netbeheerders van meetwaardes aan BRP’s kan van invloed zijn op het absolute volume onbalans, maar niet op het saldo van de onbalans.

 

Ga naar de pagina met de gegevens in tabelvorm

Gebruik

Gebruik van de grafiek

Bij het openen van deze webpagina worden de meest recente gegevens getoond. Deze volgen op de definitieve verrekening van de onbalans en kan drie weken in het verleden zijn. Historische gegevens kunnen bekeken worden door de datum boven de grafiek te selecteren. Er kan op een lijn in de grafiek geklikt worden om details van de ISP te zien.

Onderaan de grafiek is het tijdstip getoond waarop de gegevens op het scherm voor het laatst zijn bijgewerkt.

Via de knop 'Exporteren' is de data van de hele geselecteerde week te downloaden.