Skip to content

Hoogspannings- stations Amersfoort-Noord

De bestaande hoogspanningsstations in Soest en Bunschoten kunnen de toenemende vraag naar elektriciteit in de regio Amersfoort niet aan. Daarom zijn we samen met Stedin en Liander op zoek naar locaties voor meerdere nieuwe hoogspanningsstations, die onder meer ten noorden van Amersfoort, tussen Soest en Baarn en bij Nijkerk moeten komen.


Locatie
Utrecht
Type
Nieuw hoogspanningsstation
Categorie
onshore
Status
planning
Tags
  • Hoogspanningsstation
Crayenstein

Over het project

Deze stations zijn cruciaal om ervoor te zorgen dat we allemaal genoeg stroom hebben, nu en in de toekomst. Maar het is niet alleen een kwestie van stations bouwen. We moeten er ook voor zorgen dat ze goed verbonden zijn met ons bestaande elektriciteitsnetwerk, met ondergrondse kabels. Dus dat betekent nieuwe (ondergrondse) kabelverbindingen tussen de bestaande en nieuwe stations.

Deze pagina gaat over het project Amersfoort-Noord, een belangrijke oplossing voor de overbelasting in de regio. Ten noorden van Amersfoort moeten zowel wij als Stedin een station bouwen, die ook met elkaar verbonden worden. Ondergrondse kabels verbinden het nieuwe station met het bestaande netwerk tussen Soest, Bunschoten en Zeewolde. Wij zorgen voor de aansluiting op het landelijke elektriciteitsnetwerk en Stedin voor het regionale/lokale netwerk. De stations in Soest/Baarn en Nijkerk worden nog verder uitgewerkt.

Onderzoek

Samen met de gemeenten Amersfoort, Bunschoten en Nijkerk onderzoeken en Stedin mogelijke locaties voor de hoogspanningsstations in dit gebied. Voor de zomer van 2024 hopen we hier meer duidelijkheid over te hebben en een informatieavond te organiseren.

Meer informatie