Skip to content

PAWOZ-Eemshaven

subprojecten

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT onderzoeken binnen het Programma Aansluiting Wind Op Zee – Eemshaven (PAWOZ-Eemshaven) de mogelijkheden voor toekomstige kabelroutes vanaf de Noordzee naar Eemshaven.


Locatie
Type
Offshore
Categorie
offshore
Status
preparation
Tags
  2GW Platform

  Procedure

  De procedure voor het project net op zee Ten noorden van de Waddeneilanden is vanaf eind 2021 opgenomen in Programma Aansluiting Wind Op Zee (PAWOZ-Eemshaven). Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onderzoekt naast de aansluiting op Eemshaven van he windenergiegebied Ten noorden van de Waddeneilanden (0,7 GW) tegelijk die van het aangewezen windenergiegebied Doordewind (4 GW) verder op de Noordzee gelegen. TenneT is in dit programma 'toekomstig initiatiefnemer' en levert in deze fase met name technische know-how. Alle communicatie-activiteiten komen in dit voorbereidende traject vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. 

  Geen resultaten gevonden

  Contact

  Martijn Haarsma, Omgevingsmanager
  E-mailadres:
  martijn.haarsma@tennet.eu
  Telefoonnummer: +31(0)6 28 08 39 96
   

  Meer informatie over dit project vindt u op:

  avature_Offshore_Substation1.jpg