Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

TenneT presenteert 'Hub en Spoke' concept voor grootschalige ontwikkeling van windenergie op de Noordzee.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met meer dan 22.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 41 miljoen mensen.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met meer dan 22.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Een veilig en ononderbroken transport van elektriciteit is voor ons het allerbelangrijkst. TenneT transporteert alleen hoogspanning (een spanning van 110.000 Volt (110 kV) en hoger). TenneT verbindt het hoogspanningsnet met distributienetwerken via hoogspannings- of schakelstations. Deze knooppunten bestaan onder andere uit transformatoren die een hoge spanning omzetten in een lagere spanning, die geschikt is voor huishoudens, bedrijven en instellingen.

Netkaart

Hoogspanningsnet

Onze netkaart toont ons hoogspanningsnet, onderstations en interconnectors in Nederland en Duitsland.

Bekijk in pdf

Ook interessant

Ons hoogspanningsnet

Een veilig en ononderbroken transport van elektriciteit is voor ons het allerbelangrijkst. Storingen moeten te allen tijde voorkomen worden.

Lees meer

Projecten in Nederland

TenneT vervangt oude verbindingen, legt nieuwe aan en bouwt extra hoogspanningsstations. Dat is nodig omdat het hoogspanningsnet goed onderhouden moet worden, zodat iedereen in Nederland kan blijven rekenen op een betrouwbare energievoorziening.

Lees meer

Netuitbreidingen

Om alle door nieuwe energiecentrales opgewekte elektriciteit te transporteren, is TenneT bezig met een grootschalig uitbreidingsprogramma.

Lees meer