Skip to content
Installing safety measures for working at height

Gezondheid

Wij vinden het belangrijk inzicht te geven in de mogelijke effecten van het wonen in nabijheid van hoogspanning. De mogelijke effecten van blootstelling van mensen aan magnetische velden in relatie tot hoogspanning zijn onderwerp van zorg en discussie.

Wonen nabij hoogspanningsmasten

Blootstelling van mensen aan elektrische en magnetische velden vindt plaats op vele manieren, bijvoorbeeld bij het gebruik van een scheerapparaat, haardroger, magnetron, pc of tv. Maar ook bij het transport van elektriciteit via hoogspanningsverbindingen. We worden regelmatig benaderd met vragen over magnetische velden en gezondheid. Wat zijn elektrische en magnetische velden (EM-velden)? Zijn ze schadelijk voor de gezondheid? Zijn er door de overheid wettelijke grenzen gesteld? In deze brochure leest u een aantal enkele antwoorden op gestelde vragen en ons beleid over magnetische velden weer en leggen we uit hoe we daar in de praktijk mee omgaan.

Fasen-optimalisatie

Een aantal bestaande hoogspanningsverbindingen worden de komende jaren aangepast, bijvoorbeeld omdat er meer elektriciteit vervoerd moet worden en de bestaande verbinding dat niet aankan. Als de bestaande verbinding aangepast wordt, kijkt TenneT meteen naar het grote onderhoud en eventuele optimalisaties. Op een dergelijke opwaardering is het beleidsadvies van de rijksoverheid voor magneetvelden voor bovengrondse verbindingen van toepassing. TenneT volgt dat beleidsadvies. Dat betekent dat TenneT, zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, maatregelen doorvoert waardoor de magneetveldzone niet breder wordt. Fasenoptimalisatie is één van die mogelijke maatregelen. Benieuwd hoe dat werkt?