Skip to content

Friesland

Steeds meer elektriciteit

Meer lokale opwek, meer vraag naar elektriciteit

In Friesland speelt van oudsher de energiecentrale in Burgum een belangrijke rol in de energievoorziening van de regio. Maar tegenwoordig wordt er meer lokaal elektriciteit opgewekt door wind- en zonneparken, zoals windpark Fryslân. Daarnaast komt er elektriciteit binnen via Groningen en zijn er verbindingen met Flevoland en Overijssel.

Al deze elektriciteit is nodig omdat de vraag ernaar sterk toeneemt in de regio. Dit komt onder andere doordat bestaande industrie in hoog tempo overstapt van gas op elektriciteit, zoals de bedrijven rond Heerenveen en Leeuwarden. Ook huishoudens in Friesland gebruiken steeds meer elektriciteit, bijvoorbeeld door elektrisch rijden en warmtepompen om huizen te verwarmen.

Masten bij de Nutweg bij Vierverlaten

Klaar voor de toekomst

Verzwaren en vernieuwen

Op bepaalde plekken ontstaan 'files' op het Friese hoogspanningsnet, waardoor extra transportcapaciteit noodzakelijk is. Om dit probleem aan te pakken, werken we samen met regionale netbeheerder Liander om het Friese elektriciteitsnet te versterken.

We verzwaren bestaande hoogspanningsstations en bouwen nieuwe stations onder andere bij Leeuwarden en Bolsward. Met het ministerie van Economische Zaken verkennen we de aanleg van een 380 kV-verbinding tussen Groningen (Vierverlaten) en Flevoland (Ens) door Friesland. Dit is het grootste landproject dat we de aankomende jaren ontwikkelen en het levert een belangrijke bijdrage aan het versterken van de Nederlandse hoogspanningsinfrastructuur.  

Regio

Liander voert het NuLelie programma uit, dat bestaat uit uitbreidingen en vernieuwingen in het Friese midden- en laagspanningsnet. Zij zorgen ervoor dat huishoudens en bedrijven en kantoren uiteindelijk worden aangesloten op het elektriciteitsnetwerk. Kijk voor meer informatie op de website van Liander

Magazine Contact

Twee keer per jaar verschijnt ons magazine contact, met verhalen uit Friesland en de rest van Noord-Nederland. Wilt u in de toekomst de digitale versie van ons magazine ontvangen? Vul dan onderstaand formulier in.

Magazine Contact

Twee keer per jaar verschijnt ons magazine Contact, met verhalen uit Friesland en de rest van Noord Nederland. Wilt u in de toekomst de digitale versie van ons magazine ontvangen? Vul dan onderstaand formulier in.