Skip to content

Biedprijsladder

Het aFRR product wordt door BSP’s aangeboden aan TenneT als dienst voor gebruik in het proces om vermogensonbalansen te reduceren. aFRR wordt geactiveerd op volgorde van de biedladder, waarbij rekening gehouden wordt met de activatiesnelheid van de biedingen.

Tabel biedprijsladder

Toelichting

De biedprijsladder voor regelvermogen (aFRR) wordt getoond in grafiek- en tabelvorm. Deze pagina toont de tabel. De data kan ook geëxporteerd worden. De informatie over biedingen die gedaan zijn voor balanceringsenergie vanuit regelvermogen is beschikbaar met een granulariteit van 10MW. Deze informatie kan beperkt gebruikt worden door BRP’s en andere partijen om een inschatting te maken van het verloop van balanceringsenergie- en onbalansprijzen in geval van onbalans. Tijdens de lopende ISP kan dat op beperkte wijze in combinatie met de balansdeltapublicatie. Hierbij is het belangrijk te benoemen dat de op de balansdelta getoonde geactiveerde volumes ook deelactivaties van biedingen bevatten, waardoor een hogere prijs bereikt kan worden dan puur op basis van de biedladder verwacht zou kunnen worden. Dat heeft er mee te maken dat de regelsnelheid van aFRR meegenomen wordt in de geactiveerde volumes en daarmee ook in de balansdeltapublicatie.

 

Ga naar de pagina met de gegevens in grafiekvorm

Gebruik

Gebruik van de tabel

Het volume (locatie op de biedladder) kan in MW geselecteerd worden, en er worden prijzen getoond voor opregelen en afregelen in EUR/MWh voor enkele ISP’s, beginnende met de geselecteerde ISP. Standaard is de komende ISP geselecteerd. Historische gegevens en ISP’s kunnen bovenaan de grafiek geselecteerd worden.

Positieve prijzen voor opregelvolumes geven prijzen aan die TenneT aan de BSP betaalt. Positieve prijzen voor afregelvolumes geven prijzen aan die de BSP aan TenneT betaalt.

Alle tijden op deze pagina zijn de lokale Nederlandse tijd.

Op de grafiekpagina is dezelfde informatie beschikbaar.

De data van een volledige dag kan gedownload worden door op de knop “Exporteren” te klikken.