Skip to content

Aanvraag toestemming werkzaamheden

Beschadigingen aan bovengrondse en ondergrondse hoogspanningsverbindingen kunnen gevaarlijk zijn voor mens en omgeving. Veiligheid en een ongestoorde werking van een hoogspanningsverbinding vragen altijd om zorgvuldig handelen van iedereen. Vandaar dat wij u vragen het werk (een onroerende zaak van blijvende aard) of de werkzaamheden die u gaat uitvoeren onder of in de nabijheid van onze hoogspanningsverbinding aan ons door te geven.

aanvraagformulier Toestemmingen