Skip to content

Zasady ratujące życie i właściwe podejście

Dbaj o bezpieczeństwo swoje i innych

8 Life Saving Rules

Udowodniono, że zasady ratujące życie odgrywają ogromną rolę w zapobieganiu wypadkom śmiertelnym. Zostały opracowane, by zabezpieczyć naszych pracowników i pozostałe osoby, które dla nas pracują. Przeanalizowaliśmy poważne incydenty i zagrożenia w naszej firmie i opracowaliśmy osiem zasad ratujących życie, które pomogą zapobiegać podobnym wypadkom w przyszłości. Zasady ratujące życie stanowią ramy bezpiecznej pracy. Dlatego tak ważne jest, by każdy, kto pracuje w firmie TenneT – nie tylko nasi pracownicy, lecz także pracownicy wykonawców – znał osiem zasad ratujących życie oraz ich przestrzegał i wiedział, jak stosować je na co dzień w pracy. Gdy ktoś złamie zasadę ratującą życie, wówczas nadejdzie czas na właściwe podejście. Przestrzegaj zasad ratujących życie i dbaj o bezpieczeństwo swoje i innych.

Osiem zasad ratujących życie

 • Mam uprawnienia do wykonywania pracy i w razie konieczności mogę przedstawić ważne pozwolenie
 • Poinstruowano mnie o zagrożeniach związanych z wykonywaną pracą i przedstawiono mi środki bezpieczeństwa
 • Rozumiem zasady bezpieczeństwa opisane w zezwoleniu na pracę i ich przestrzegam
 • Przed rozpoczęciem pracy upewniam się, że nie występuje żadne niebezpieczeństwo
 • W przypadku zmiany warunków zatrzymuję się i ponownie oceniam ryzyko zagrożeń
Tennet valid permit

 

 • Przed użyciem sprzętu do ochrony przed upadkiem dokładnie go sprawdzam
 • Przywiązuję się do odpowiednich punktów zaczepienia
 • Zabezpieczam narzędzia i sprzęt lub podejmuję kroki, by nie spadły
 • Upewniam się, że plan ratunkowy i sprzęt ratowniczy są na miejscu
Tennet height protection

 

 • Przed wejściem do przestrzeni zamkniętych uzyskuję pisemne pozwolenie
 • Gdy zachodzi taka potrzeba, sprawdzam, czy źródła energii zostały odizolowane
 • Gdy zachodzi taka potrzeba, sprawdzam, czy powietrze zostało przebadane i jest pod stałą kontrolą
 • Upewniam się, że przed wejściem stoi inny pracownik
 • Upewniam się, że dostępny jest plan ratunkowy
Tennet autorisation confined space

 

 • Odłącz zasilanie
 • Zabezpiecz przed ponownym włączeniem
 • Sprawdź brak napięcia roboczego
 • Sprawdź uziemienie i zwarcie
 • Zabezpiecz się przed napięciem sąsiednich części
Tennet five electric rules

 

 • Upewniam się, że sprzęt i ładunek zostały sprawdzone i można nimi operować
 • Steruję wyłącznie sprzętem, do obsługi którego mam odpowiednie kwalifikacje
 • Oddzielam strefy niebezpieczne i ich przestrzegam
 • Nie pracuję, nie chodzę ani nie stoję bez pozwolenia pod zawieszonym ładunkiem
Tennet control danger zones

 

 • Gdy zachodzi taka potrzeba, zawsze używam środków ochrony indywidualnej
 • Używam środków ochrony indywidualnej zgodnie z przeznaczeniem (np. właściwy rozmiar lub zapięcie zgodnie z instrukcją)
 • Przed użyciem sprawdzam, czy zatwierdzone środki ochrony indywidualnej działają prawidłowo i nie są uszkodzone
Tennet use protection

 

 • Nie wprowadzam celu podróży do sytemu nawigacji w trakcie jazdy
 • Jeżdżę wyłącznie z zapiętymi pasami
 • Przestrzegam ograniczeń prędkości i zwalniam, gdy wymagają tego warunki na drodze
 • Używam zestawu słuchawkowego i staram się prowadzić jak najkrótsze rozmowy
 • Gdy kieruję, nigdy nie dołączam do spotkań online
Tennet safe driving rules

 

 • Ustawiam się tak, by nie uderzyły mnie:
  • przedmioty ruchome,
  • pojazdy ruchome,
  • uwalniające się ciśnienie,
  • spadające przedmioty.
 • Podejmuję środki, by ochronić innych przed znalezieniem się w linii ognia
 • Odgradzam lub oznaczam strefy niebezpieczne, gdzie występuje ryzyko upuszczenia przedmiotów
Tennet line of fire

 

Właściwe podejście

Właściwe podejście
Właściwe podejście to narzędzie służące do ustalania podstawowych przyczyn, dla których ktoś złamał zasadę ratującą życie.
Być może ktoś nie jest świadomy, że dana zasada ma zastosowanie w konkretnej sytuacji, uważa, że nie może wykonać zadania, nie łamiąc zasady, lub wydaje mu się, że zna lepszą i skuteczniejszą metodę pracy.


Właściwe podejście opiera się na założeniu, że pracownicy przychodzą do pracy, by wywiązać się ze swoich obowiązków, a nie po to, by świadomie łamać zasady.
W praktyce właściwe podejście oznacza, że pracownik, który zobaczy, że dana osoba łamie zasadę ratującą życie, musi się do niej zwrócić. Celem jest ustalenie, dlaczego złamano zasadę ratującą życie, a także wyciągnięcie wniosków z sytuacji i określenie środków organizacyjnych, które pomogą zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości.
 

Szkolenie e-learningowe
Interaktywne szkolenie e-learningowe poświęcone ośmiu zasadom ratującym życie i właściwemu podejściu jest dostępne w językach angielskim, niderlandzkim i niemieckim. Znajdziesz je na stronie TenneT Academy. Dostępne w języku angielskim, niemieckim i holenderskim