Our key tasks

We are primarily tasked with providing power transmission services, system services and facilitating the energy market. Our core tasks follow from our appointment as grid operator under the Dutch 'Elektriciteitswet' (E-wet) and the German 'Energiewirtschaftsgesetz' (EnWG).

Explore our key tasks

Innovation

TenneT presents Hub and Spoke concept for large scale wind energy on the North Sea.

Read more
Our grid

TenneT manages the high-voltage grid in the Netherlands and large parts of Germany. TenneT transmits electricity at 110,000 volts (110 kV) and higher. With around 24,500 kilometres of high-voltage lines, we cross borders and connect countries.

Explore our grid

Offshore Outlook 2050

Already by 2030, the originally planned capacity of 15 gigawatts of offshore wind energy will increase to 20 GW.

To Offshore Outlook 2050
Electricity market

The energy sector is developing rapidly. The process of European market integration began some years ago. Its purpose is to create a single European market that enables market parties to trade gas and electricity across national borders easily and efficiently.

Explore the electricity market

Transparency data

We provide transparency data on our operations on our Dutch and German transparency page and on ENTSO-E. 

To transparency pages
E-Insights

Our vision is to be one of the most transparent Transmission System Operators (TSO) in Europe and thereby creating value for society. In this Energy Insights section we present selected energy related topics and show data, information and valuable insights. 

E-Insights

E-Insights

Facts & figures related to TenneT facilitating the market can be found here.

Read more
Company

TenneT is a leading European electricity transmission system operator (TSO), with activities in the Netherlands and in Germany. We strive to ensure a reliable and uninterrupted supply of electricity in our high-voltage grid for some 42 million people.

Explore our company

We are TenneT

Meet us
News Market Dutch

TenneT op zoek naar pilot deelnemers voor regelvermogen

Downloads & Contact

Partijen die regelvermogen willen leveren, maar op dit moment niet in staat zijn te voldoen aan de productspecificaties uiteengezet door TenneT,  kunnen zich vanaf nu tóch melden bij TenneT.

De energietransitie zal een grote invloed hebben op het bestaande elektriciteitsnetwerk. Naast conventionele opwek van elektrische energie neemt duurzame opwek van elektrische energie toe, alsook opslag van elektriciteit. Deze verandering zal invloed hebben op de levering van o.a. regelvermogen (aFRR*)


In Q3 2018 start TenneT een 'aFRR-pilot'. Dit proefproject heeft als doel te onderzoeken hoe aanvullende volumes - met nieuwe technologieën en eventueel geaggregeerd - kunnen worden ontsloten om mee te bieden op de markt voor regelvermogen (aFRR).


Daarom is TenneT op zoek naar een aantal partijen die als Balancing Service Provider (BSP) geïnteresseerd zijn in dit project aan de aFRR-markt deel te nemen.


Bij deze nodigen wij u van harte uit voor een startbijeenkomst waarin wij geïnteresseerden informeren over de verschillende aspecten van de aFRR-pilot.

Aan bod komt:

  • aFRR (regelvermogen); wat is het?
  • Doel en opzet van de aFRR-pilot.
  • Voorwaarden voor deelname en selectiecriteria.
  • Tijdslijn aFRR-pilot.

De startbijeenkomst vindt plaats op maandag 7 mei van 14:30 uur tot omstreeks 17:00 op het hoofdkantoor van TenneT in Arnhem.


Als u hierbij aanwezig wilt zijn, meld u zich dan vóór 27 april aan via: pilots-son-sy(at)tennet.eu

Graag tot dan!


Met vriendelijke groet,
TenneT TSO BV


*) aFRR= Automatic Frequency Restoration Reserves dit is de ENTSO-e term voor regelvermogen, het product dat door TenneT wordt ingezet met als doel om het momentane evenwicht tussen vraag en aanbod van elektriciteit in Nederland te handhaven of te herstellen.

Share this:

Do you want to know more?

Jeroen Brouwers

Media Relations

+31 (0)26 373 26 00

press@tennet.eu

Do you want to stay informed?

Like the

facebook page

Go to Facebook page