Skip to content

Drones en hoogspanningsleidingen

Vraag toestemming

Voor het gebruik van drones bij hoogspanningsnetwerken gelden dezelfde regels voor professionele drone operators die inspecties met drones uitvoeren, als voor drone operators en onbevoegden die om andere redenen in de nabijheid van hoogspanningsleidingen willen vliegen. Er moet voor alle drones een minimale veilige afstand gehouden worden tot de hoogspanningsverbindingen en toestemming gevraagd worden voor het gebruik.

Voor dronevluchten is nodig:

Gebruik het toestemmingenformulier of mail naar: toestemming@tennet.eu

  • In geval van een voorval of incident, rapporteer aan de ILT/ABL (Analyse Bureau Luchtvaart).
drone bij hoogspanning