Skip to content

Inkoopbeleid TenneT Nederland

Het inkoopbeleid van TenneT is gebaseerd op Europese wet- en regelgeving, het ondernemingsbeleid van TenneT en best practices. Wij nemen daarbij de beginselen transparantie en gelijkheid in acht. Hier leest u de hoofdpunten uit ons inkoopbeleid.

Inkoopbeleid

Algemene Inkoopvoorwaarden TenneT

TenneT hanteert algemene inkoopvoorwaarden; deze zijn onderaan deze pagina te downloaden. Voor specifieke producten of diensten kan het nodig zijn om aanvullende afspraken te maken.   

Cost of ownership

Bij de inkoop van producten en diensten streeft TenneT naar het beheersbaar maken en verlagen van de total cost of ownership. We streven hierbij naar 'de meest economische aanbieding': een goede balans tussen kwaliteit, kosten en levensduur.  

Marktwerking stimuleren

TenneT is afnemer van gespecialiseerde producten en diensten. We stimuleren eerlijke marktwerking zodat er voldoende concurrerend aanbod van specialistische producten en diensten beschikbaar blijft. 

Inkoopcontracten

Alle uitgaven die TenneT doet, leggen we vast in inkoopcontracten. Duidelijk en professioneel. TenneT kent verschillende soorten kortlopende en langlopende contracten en erkenningsregelingen.

 

 

Contacts

TenneT logo

Contact inkoop Duitsland (Supply Chain Management)

algemene vragen
TenneT logo

Contact inkoop Nederland (Supply Chain Management)

algemene vragen