Skip to content
TenneT Colleague Office Worker with Whiteboard

Investor relations

Onze financiële strategie richt zich op het behouden van een credit rating met minimaal de A-status en het generen van een rendement op onze investeringen dat in lijn is met ons risicoprofiel.

Financiële strategie

Onze financiële gezondheid waarborgen

Om de energietransitie te kunnen blijven aanjagen en op lange termijn waarde te creëren voor de samenleving, richten wij ons op het behoud van een gezonde financiële positie. Onze belangrijkste financieringsbronnen zijn onze gereguleerde inkomsten en extern aangetrokken kapitaal. Dit laatste is in toenemende mate afkomstig uit groene financiering. Om onze financiële gezondheid te waarborgen, willen we onze financieringskosten optimaliseren en een rendement op kapitaal realiseren dat voldoet aan de verwachtingen van onze kapitaalverschaffers. Daarnaast is het van essentieel belang om onze sterke krediet- en ESG-ratings te behouden.

Kerncijfers

Onze kerncijfers van de afgelopen vier jaar

 

Cijfers in EUR miljoen op basis van underlying financiële gegevens.

  2021 2020 2019 2018
Omzet 6.367 4.450 4.064 4.176
EBIT 801 796 768 853
Resultaat boekjaar 493 516 400 484
Investeringen in materiële vaste activa 3.969 3.412 3.064 2.253
Totaal activa 31.961 27.300 23.676 21.783
Rendement op geïnvesteerd vermogen 4,2% 5,1% 5.1% 5,9%
Netto schulden 15.584 14,004 10,815 8.712
FFO / nettoschuld 10,5% 11,3% 12,9% 14,1%

Actuele kredietstatus

Door Standard & Poor's en Moody's Investor Service

Standard & Poor's A– (stable outlook) A-2
Moody's Investor Service A3 (stable outlook) P-2

Lees meer op Credit Rating

 

 

Gerelateerde informatie

Contacts

Foto Gerard Kits

Gerard Kits

Head of Treasury

Contact

Susan Smit from TenneT CCC

Algemeen Contact

TenneT Nederland

Bereikbaar van maandag tot vrijdag tussen 08:30 en 17:00.

+31 26 373 11 11 voor buitenland