Skip to content
SuedLink-Abschnitte-Timeline

Vluchtstrook van het hoogspanningsnet

Het Nederlandse hoogspanningsnet kent een zeer hoge betrouwbaarheid. 99,99% van de tijd is het net beschikbaar voor het leveren van elektriciteit. Die hoge betrouwbaarheid komt onder andere doordat ons hoogspanningsnet dubbel is uitgevoerd. Bij een storing of onderhoud kan daardoor vrijwel meteen de reservecapaciteit worden ingezet. Het is dus een soort vluchtstrook van het elektriciteitsnet.

Het wordt steeds drukker op het elektriciteitsnet. Met name de komst van zonneparken zorgt voor een groeiende vraag naar transportcapaciteit op het net. Om al die extra elektriciteit te kunnen vervoeren, moet de hoogspanningsinfrastructuur worden uitgebreid. Deze uitbreidingen kosten veel tijd en bovendien is er maar een beperkt aantal technici beschikbaar om het werk uit te voeren. Om op het bestaande net extra capaciteit te creëren openen we vanaf 2022 op een aantal plaatsen de vluchtstrook voor duurzame energieopwekkers zoals zonneparken. Dit levert op een aantal plaatsen tot wel 30% extra capaciteit op. Als er zich toch een storing voordoet, worden deze opwekkers tijdelijk afgeschakeld om ruimte te maken op de vluchtstrook. Zo zorgen we dat het licht altijd blijft branden en er in heel Nederland meer zonne- en windparken kunnen aansluiten op het bestaande elektriciteitsnet.

https://tennet-drupal.s3.eu-central-1.amazonaws.com/default/2022-06/210121_ten_2063_01_de_vluchtstrook_animatie_final.jpg