Skip to content

Verrekenprijzen Grafiek

In het kader van de systeemdienst balanshandhaving verrekent TenneT de inzet van regel- en noodvermogen met de BSP’s en de onbalans met de BRP’s. Deze verrekening is op basis van door TenneT vastgestelde prijzen

Grafiek verrekenprijzen

Toelichting

In het kader van Transparantie publiceert TenneT de verrekenprijzen.

De vaststelling van verrekenprijzen voor ingezette biedingen regelvermogen is beschreven in de Netcode en verder toegelicht in de onbalansprijssystematiek en Uitvoeringsregels. De vaststelling van de onbalansprijs is ook beschreven in de Netcode.

In deze grafiek worden deze gegevens per dag en per ISP op de x-as getoond. Op de y-as wordt de onbalansprijs getoond, de granulariteit wordt dynamisch weergegeven, afhankelijk van de hoogte van de onbalansprijzen van die dag. De grafiek toont twee lijnen:

  • Tekort is de onbalansprijs van de PV's met tekort: de PV betaalt TenneT deze prijs (indien negatief betaalt TenneT de PV).
  • Overschot is de onbalansprijs van PV's met overschot: TenneT betaalt de PV deze prijs (indien negatief betaalt de PV TenneT).

Ga naar de pagina met de gegevens in tabelvorm 

Gebruik

Gebruik van de grafiek

De grafiek toont de hele dag. Bij het openen van deze webpagina worden de meest recente gegevens getoond. Dit kan één of twee dagen in het verleden zijn. Historische gegevens kunnen bekeken worden door de datum boven de grafiek te selecteren. Op de tabelpagina is dezelfde informatie beschikbaar.

Onderaan de grafiek is het tijdstip getoond waarop de gegevens op het scherm voor het laatst zijn bijgewerkt.

Via de knop 'Exporteren' is de data van de hele geselecteerde dag te downloaden.