Skip to content

Verrekenprijzen

In het kader van de systeemdienst balanshandhaving verrekent TenneT de inzet van regel- en noodvermogen met de BSP’s en de onbalans met de BRP’s. Deze verrekening is op basis van door TenneT vastgestelde prijzen

Tabel verrekenprijzen

De vaststelling van verrekenprijzen voor ingezette biedingen regelvermogen is beschreven in de Netcode en verder toegelicht in de onbalansprijssystematiek en Uitvoeringsregels. De vaststelling van de onbalansprijs is ook beschreven in de Netcode.

 

De gegevens worden per datum en per ISP in de volgende kolommen getoond (prijzen in EUR/MWh, in twee decimalen):

 

  • Noodvermogen op, indien vermeld, is een indicator voor de inzet van opregel noodvermogen; dit beïnvloedt de vaststelling van de onbalansprijs.
  • Noodvermogen af, indien vermeld, is een indicator voor de inzet van afregel noodvermogen; dit beïnvloedt de vaststelling van de onbalansprijs.
  • Opregelen, indien vermeld, geldt de inzetprijs van gebruikte biedingen aan opregelzijde: TenneT betaalt de bieder deze prijs. (bij een negatieve prijs betaalt de bieder aan TenneT).
  • Afregelen, indien vermeld, geldt de inzetprijs van gebruikte biedingen aan afregelzijde: de bieder betaalt TenneT deze prijs (bij een negatieve prijs betaalt TenneT de bieder).
  • Tekort wordt altijd vermeld en geldt de onbalansprijs van de PV's met tekort: de PV betaalt TenneT deze prijs (indien negatief betaalt TenneT de PV).
  • Overschot wordt altijd vermeld en geldt de onbalansprijs van PV's met overschot: TenneT betaalt de PV deze prijs (indien negatief betaalt de PV TenneT).
  • De Regeltoestand wordt altijd vermeld, heeft de waarde -1, 0, 1 of 2 en is van invloed op de vaststelling van de onbalansprijs.  

Ga naar de pagina met de gegevens in grafiekvorm

Gebruik

Het gebruik van de tabel

Bij het openen van deze webpagina worden de meest recente gegevens getoond. Dit kan één of twee dagen in het verleden zijn. Historische gegevens kunnen bekeken worden door de datum boven de tabel te selecteren. Daarna kan met de pijltjes onderaan de tabel door de dag gebladerd worden.

Onderaan de tabel is het tijdstip getoond waarop de gegevens op het scherm voor het laatst zijn bijgewerkt.

Via de knop 'Exporteren' is de data van de hele geselecteerde dag te downloaden.