Skip to content
employee on lift working in a substation

Uw veiligheid

Hoogspanningsverbindingen zijn in principe veilig. Het ontwerp, de bouw en het gebruik van hoogspanningsverbindingen voldoen aan zeer strenge veiligheidseisen.

Bij het ontwerp en de bouw van een verbinding houdt TenneT zich niet alleen aan de nationale en Europese wet- en regelgeving maar ook aan de extra normen die TenneT zelf heeft gesteld. Zo moet een verbinding bestand zijn tegen extreme weersomstandigheden (wind, sneeuw en ijs). 

Goed omgaan met voorschriften essentieel 

Het is belangrijk dat iedereen die met een lijn te maken krijgt ook weet hoe er moet worden omgegaan met veiligheidsvoorschriften. Het gaat dan om zowel medewerkers van TenneT die onderhoud plegen als om mensen die werken, verblijven en recreëren onder of in de buurt van de hoogspanningsverbinding. 

Opletten in de buurt van hoogspanningslijnen 

Concrete voorbeelden waarbij rekening moet worden gehouden met veiligheid is bij het werken met grote machines met lange trekarmen of andere uitstekende delen. Maar ook bij andere activiteiten waarbij de verbinding geraakt zou kunnen worden als vissen, vliegeren en zeilen. 

Groenvoorzieningen en beplanting 

Om (levens)gevaarlijke situaties te voorkomen, is het van groot belang dat u altijd voldoende afstand houdt tot een hoogspanningsverbinding. Dat geldt ook voor beplanting (bomen en struiken). Als de beplanting te dicht in de buurt van een hoogspanningsverbinding komt, kan er een gevaarlijke situatie ontstaan. De elektriciteit kan via de beplanting een weg naar de aarde zoeken. We noemen dit overslag. Dit willen we uiteraard voorkomen. Lees meer hierover in de onderstaande brochure veiligheid en beplanting. 

Zakelijk rechtstrook 

De grondeigenaar of grondgebruiker zal binnen de zakelijk rechtstrook rekening moeten houden met een aantal gebruiksbeperkingen.  Deze beperkingen hebben betrekking op de veiligheid en op het waarborgen van de leveringszekerheid. 

Video's over veiligheid

  • https://tennet-drupal.s3.eu-central-1.amazonaws.com/default/2022-06/Thumbnail%20Veilig%20werken%20onder%20hoogspanningsverbindingen%20external%20video.PNG

    Veilig werken bij hoogspanningsverbindingen

  • https://tennet-drupal.s3.eu-central-1.amazonaws.com/default/2022-06/Thumbnail%20de%20gevaren%20van%20evenementen%20in%20de%20buurt%20van%20hoogspanningsverbindingen%20external%20video.PNG

    De gevaren van evenementen in de nabijheid van hoogspanningsverbindingen

Contact

TenneT logo

Service Center Nederland

Voor vragen over het project.