Skip to content
mast gefotografeerd van onderen

Transportindicatie voor SDE++

Voor de ronde 2022 van de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) stelt het ministerie van EZK een aanvullende voorwaarde. Om toekomstige problemen met transportcapaciteit beter te kunnen ondervangen heeft de aanvrager een transportindicatie van de netbeheerder nodig.

Hoe vraagt u een transportindicatie aan?

Een transportindicatie aanvragen voor de ronde van de SDE++ 2022 is vanaf 23 september niet meer mogelijk. Bij een eerstvolgende openstellingsronde van de SDE++ regeling kunnen er weer aanvragen voor een transportindicatie ingediend worden.

De mogelijkheden voor een SDE++ subsidie en informatie over het aanvraagproces vindt u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Hoe bepaalt de netbeheerder een transportindicatie?

De netbeheerder geeft een transportindicatie af, tenzij de aanvraag is gedaan in een gebied waar de netbeheerder een formele vooraankondiging van congestie heeft gedaan bij de ACM, het congestieonderzoek is afgerond en gepubliceerd en het onderzoek uitwijst dat congestiemanagement niet toegepast kan worden. In dat geval wordt geen transportindicatie verstrekt. De communicatie rondom congestiemanagement staat op onze website.

Contact

Susan Smit from TenneT CCC

Klantcontact

Nederland

Customer Care Center: uitsluitend voor TenneT klanten. Telefoonnummer: zie MyTenneT