Skip to content
The control room of TenneT in Arnhem, Netherlands

Transparantie Nederland

Wij maken ons bedrijf transparant. Op deze pagina vindt u informatie en data over het Nederlandse en cross-border hoogspanningsnet.

Transparantie van de energiemarkt

De systeemgegevens die TenneT publiceert hebben betrekking op de volgende aspecten van netbeheer: voorbereiding, uitvoering en afhandeling

TenneT TSO B.V. is verplicht om voorgeschreven data te publiceren. Deze verplichtingen komen voort uit de behoefte een gelijkwaardig speelveld te creëren voor de energiemarkt. Voor een goede ontwikkeling van de elektriciteitsmarkt is het belangrijk dat specifieke data op een transparante manier worden weergegeven. 

Verplichtingen voortkomend uit Europese wet- en regelgeving (EU Regulation 543_2013) zijn terug te vinden op ENTSO-E Transparency Platform (entsoe.eu).

Aanvullende transparantie publicaties die voortkomen uit Nederlandse wetgeving om een basis te creëren voor een harmonische en transparante omgeving binnen de Nederlandse elektriciteitsmarkt zijn hieronder terug te vinden. 

Per categorie aan de linkerkant vindt u de links naar de publicaties.

 

Systeemgegevens

TenneT publiceert systeemgegevens met als doel: marktfacilitering, markttransparantie en publieke verantwoording. Het publiceren van deze systeemgegevens doet TenneT in overeenstemming met de kernwaarden kwaliteit en integriteit. De systeemgegevens die TenneT publiceert zijn deels voorgeschreven in de Systeemcode, Meetcode en uitvoeringsregels.

Hieronder vindt u toelichtende documenten over het hoogspanningsnet, die worden gebruikt in netberekeningen en bij de bepaling van grenscapaciteit.