Skip to content
Regulierung2

Toezichthouder

De onderlinge koppeling van de transmissiesysteembeheerders op Europees niveau en hun wettelijk voorgeschreven samenwerking in Europese organen vereisen een coördinatie van de activiteiten van de nationale regulerende instanties op Europees niveau. Op basis van de derde Europese richtlijn betreffende de interne markt werd daarom op 3 maart 2011 het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER) opgericht, dat als Europese regulerende instantie optreedt en op die manier de nationale regulerende instanties aanvult.

ACER draagt bij tot de vlotte werking van de Europese elektriciteits- en gasmarkt. Het agentschap heeft het taak de werkzaamheden van de nationale regelgevende instanties aan te vullen en te coördineren. Voorts neemt ACER deel aan de ontwikkeling van regelgeving voor Europese netwerken en neemt het in het kader daarvan ook bindende individuele besluiten over de bepalingen inzake de toegang tot grensoverschrijdende infrastructuren en de operationele veiligheid daarvan. ACER fungeert ook als adviesorgaan voor de EU-instellingen inzake energievraagstukken. Daarnaast brengt het agentschap verslag uit over de ontwikkelingen op de elektriciteitsmarkt en houdt het toezicht op zowel deze markt als de groothandelsmarkten voor energie om marktmisbruik op te sporen en te voorkomen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de nationale regelgevende instanties.

 

  • Toegestane omzet = Toegestane exploitatiekosten + Toegestane kapitaalkosten